Ξημέρης – Μπαχρής Γιώργης του Κων/νου

Ξημέρης – Μπαχρής Γιώργης του Κων/νου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Γεννήθηκα στα Ανώγεια τον Μάη του 1948.

Κατοικό μόνιμα στον οικισμό Κολυβά – Αγ. Παντελεήμονα .

Γνώσεις – Μόρφωση – Αγωνιστικότητα:

<<Εάν θέλεις να θεωρηθεί μια μέρα σου επιτυχημένη, κάνε ένα παιδί να χαμογελάση>>.

Phone: 690 864 1561

Περισσότερα

Βιστάκης Ιωάννης

Βιστάκης Ιωάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Ξυλούρης Μιχαήλ

Ξυλούρης Μιχαήλ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Φθενός Δημοσθένης

Φθενός Δημοσθένης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Κωστάκης Ιωάννης

Κωστάκης Ιωάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος