Ξημέρης – Μπαχρής Γιώργης του Κων/νου

Ξημέρης – Μπαχρής Γιώργης του Κων/νου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Γεννήθηκα στα Ανώγεια τον Μάη του 1948.

Κατοικό μόνιμα στον οικισμό Κολυβά – Αγ. Παντελεήμονα .

Γνώσεις – Μόρφωση – Αγωνιστικότητα:

<<Εάν θέλεις να θεωρηθεί μια μέρα σου επιτυχημένη, κάνε ένα παιδί να χαμογελάση>>.

Phone: 690 864 1561

Περισσότερα

Μανιαδής Αντώνιος

Μανιαδής Αντώνιος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μαυράκη Έλλη

Μαυράκη Έλλη

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Βιστάκης Ιωάννης

Βιστάκης Ιωάννης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δαφνομήλη         Μαρία

Δαφνομήλη Μαρία

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος