Είμαστε το Ενωμένο Μαλεβίζι


Δημιουργούμε το Μαλεβίζι
Για Κάθε Δημότη

Το Πρόγραμμά μας

Διαβάστε το Πρόγραμμα της Παράταξής μας

Δημοτική Παράταξη ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                                   Γάζι, 20 Μαϊου 2019

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Α. ΑΛΜΥΡΟΣ

α.  Άμεση πρωτεραιότητα να ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Συνολική προστασία του υγροβιότοπου. Ο χώρος να γίνει ασφαλής, επισκέψιμος και προσιτός για αναψυχή.

β. Εκμετάλλευση των «ημερών γλυκού νερού» [ενίσχυση του φράγματος Αποσελέμη, εμπλουτισμός  – αποθήκευση σε νέα μικρά φράγματα – λιμνοδεξαμενές, στην ευρύτερη περιοχή].

γ. Την αφαλάτωση την δεχόμαστε και την ανεχόμαστε σαν λύση ανάγκης, που ξεδίψασε δύσκολες εποχές τους Γαζανούς και όχι μόνο, μέχρι να βρούμε οριστική λύση στην υδροδότηση, με μεθόδους που θα κοστίζουν λιγότερο, θα παρέχουν φυσικό και ποιοτικό νερό και δεν θα ρυπαίνουν το περιβάλλον. Μετά, οι εγκαταστάσεις θα διατηρηθούν σε ψυχρή εφεδρεία.

δ. Άμεση διαχειριστική εποπτεία όλων των γεωτρήσεων Κέρης – Τυλίσου – Γωνιανού Φαραγγιού, από το Δήμο μας [ακόμα και των γεωτρήσεων ΔΕΥΑΗ]. Σταδιακή μείωση αντλήσεων, για αποφυγή υφαλμύρινσης της περιοχής. Στο τέλος, όταν θα έχουν λυθεί τα υδρευτικά προβλήματα, να διατηρηθούν και αυτές σε ψυχρή εφεδρεία.

ε. Φυσικό – υγειινό νερό με ανύψωση του φράγματος ή με κατασκευή Υδρομαστευτικής   Στοάς. Τη μέθοδο που θα εφαρμόσουμε θα την προτείνουν υπεύθυνα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και θα την επιλέξουμε με απόλυτα δημοκρατικές και φανερές διαδικασίες, συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφασή μας αυτή, μεταξύ των οποίων και το συνολικό διαχρονικό κόστος.

στ. Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο. Η κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου, στα κατάντη της πηγής [του ματιού], λένε οι ειδικοί, δεν θα διαταράξει στο παραμικρό την αισθητική του χώρου και την ισορροπία του ποταμού. Τα αποτελέσματα; Θεαματικά. Ο δημοτικός φωτισμός σε δρόμους και πλατείες και όχι μόνο, θα είναι πλέον δωρεάν προσφορά προς τους δημότες μας.

στ. Ιχθυοκαλλιέργεια. Ιδανικές συνθήκες εκτροφής Οξύρυγχου [χαβιάρι- κρέας] και Χελιών [πανάκριβα], αλλά και Πέστροφας, Σολομού, Λαβρακιού, Τσιπούρας και Κέφαλου. Το ενδιαφέρον μας θα πρέπει να επικεντρωθεί, σε είδη που ξεχωρίζουν από την τιμή, τη ζήτηση και από το ότι είναι ελλειμματικά στην Ε.Ε. Δυνατότητες καθετοποίησης της παραγωγής σε τοπικό επίπεδο [επεξεργασία, κάπνιση, τυποποίηση], με θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου.

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

α. Ληνοπεράματα: Οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον ΑΗΣ από 31-12-2019, μπαίνουν από την Ε.Ε. σε καθεστώς υποχρεωτικής μείωσης βιομηχανικών εκπομπών, με αναγκαστικά μειωμένη χρονική λειτουργία των μηχανών. Χρειάζεται πολιτική πίεση, για να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Προγραμματική Συμφωνία, η κατασκευή δηλαδή νέου Σταθμού Φυσικού Αερίου στην Κορακιά, με αντίστοιχη κατάργηση των Ληνοπεραμάτων, με την παράλληλη απομάκρυνση των λοιπών ρυπογόνων εγκαταστάσεων – δραστηριοτήτων [καύσιμα, υγραέρια, τσιμέντα, βιομηχανικό λιμάνι κ.λπ.].

β. Δαμάστα: Όχι  και πάλι όχι στον ΑΔΜΗΕ, για κατασκευή Σταθμού Μετατροπής [Converter Station]. Όλα στην Κορακιά.

γ. Κορακιά: Μόνιμο ανταποδοτικό Τέλος στην Τοπική Κοινότητα Φόδελε.Το  προσωπικό που θα υπηρετεί στην Κορακιά, να είναι  δημότες Μαλεβιζίου. Μείωση τιμής ρεύματος, σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δήμου.

 

δ. Α.Π.Ε. –Επενδύσεις του Δήμου.

Μεγάλη ευκαιρία για το Δήμο να επενδύσει σε ΑΠΕ, με το πνεύμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων [νόμος 4513/18]. Ουσιαστική λοιπόν παρουσία του Δήμου αλλά και φορέων ή κατοίκων της περιοχής, σε ανάλογα σχήματα, για αδειοδότηση δημιουργίας Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Πάρκων, ει δυνατόν υβριδικού τύπου. Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, στις σκεπές όλων των δημοτικών κτιρίων, στα πλαίσια της ιδιόχρησης. Προγραμματισμός μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον Αλμυρό.

ε. Εξοικονόμηση Ενέργειας: Βασικότερη μέριμνά μας, αν μας εμπιστευθείτε τις τύχες του Δήμου. Ενεργειακός Έλεγχος και Ενεργειακή Αναβάθμιση [με σχετική ιεράρχηση] όλων των κτιρίων του Δήμου. Αντικατάσταση [σταδιακή] παλαιών και φθαρμένων οχημάτων του Δημοτικού Αμαξοστασίου, με νέα υβριδικά [με θερμικό και ηλεκτρικό κινητήρα]. Καθιέρωση της Οικολογικής Οδήγησης [Eco Driving]. Έλεγχος και συντήρηση δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, με πρόβλεψη «έξυπνων υδρομέτρων», τηλε-ελέγχων και τηλε-χειρισμών, για ελαχιστοποίηση απωλειών. Αντικατάσταση παλιών αντλιών στα αντλιοστάσια, με νέας τεχνολογίας [inverter], για βελτίωση του βαθμού απόδοσης. Αντικατάσταση [σταδιακά] όλων των συμβατικών λαμπτήρων στους δημοτικούς δρόμους, στις πλατείες και στα κτίρια του Δήμου, με σύγχρονα φωτιστικά τύπου LED. Δημιουργία πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων, όπου κρίνεται εφικτό. Σταδιακή αντικατάσταση διαφόρων συσκευών του Δήμου, με «πράσινες», χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ευαισθητοποίηση νέων – κοινού, με ειδικά μαθήματα στα σχολεία κ.λπ.

 

Γ. ΝΕΡΟ

α. Δραστική μείωση της τιμής του νερού ύδρευσης – άρδευσης, που έχει καταντήσει να είναι από τα ακριβότερα σε όλη την Ελλάδα.

β. Κατάργηση της ΔΕΥΑΓ. Δημιουργία σύγχρονης Υπηρεσίας Ύδρευσης – άρδευσης – Αποχέτευσης. Επιτυγχάνεται διαφάνεια [όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο], μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα και δεν πληρώνεται ΦΠΑ 24%.

γ. Οριστική εξάλειψη των προβλημάτων ύδρευσης [όπου υπάρχουν] και εξασφάλιση άφθονου, ποιοτικού νερού σε όλους τους οικισμούς του Δήμου.

γ. «Ούτε σταγόνα γλυκού νερού στη θάλασσα» [κατασκευή μικροφραγμάτων – λιμνοδεξαμενών].

δ. «Ούτε στρέμμα καλλιεργήσιμης γης, χωρίς άρδευση».

ε. Ελαχιστοποίηση απωλειών στα δίκτυα νερού, με συστηματική συντήρηση, τηλε-έλεγχο, τηλε-χειρισμό και ανίχνευση διαρροών.  

στ. Εκμετάλλευση της πηγής του Αλμυρού με επιστημονική και όχι μόνο συνδρομή, για ποιοτικό πόσιμο νερό κατ’ ευθείαν από την πηγή, και γιατί όχι, και νερό άρδευσης. Αφαλάτωση και αντλητικές γεωτρήσεις, σε σταδιακή ψυχρή εφεδρεία.

 

Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

α. Ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής Αγ. Μαρίνας – Γαζίου,που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο. Τμηματική  διάνοιξη [με τη συναίνεση παρόδιων ιδοκτητών ακινήτων], του προβλεπόμενου από το σχέδιο πόλεως Παρακαμπτήριου Περιφερειακού δρόμου, προς βορράν του συνεκτικού τμήματος παλαιού οικισμού Γαζίου, για λύση κυκλοφοριακού προβλήματος.  Αποχαρακτηρισμός Παλαιού Εθνικού Δρόμου Ηρακλείου – Χανίων, στο αστικό τμήμα του, με θετικές επιπτώσεις στον εμπορικό του χαρακτήρα.

β. Προώθηση εκκρεμών Σχεδίων Πόλεων, στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, σε όλους τους οικισμούς.

γ.  Μονοδρομήσεις δημοτικών δρόμων, προβλέψεις ποδηλατόδρομων, δημιουργία σε επίκαιρα σημεία χώρων στάθμευσης, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου που έχουν ανάγκη. Κατασκευή υπόγειου parking , στην έδρα του Δήμου.

δ. Προώθηση επέκτασης των δρομολογίων του αστικού ΚΤΕΛ, μέχρι την Τύλισο.

ε. Αναπλάσεις των οικισμών του Δήμου, με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία και στο περιβάλλον τους. Πρόβλεψη πλατιών, όπου δεν υπάρχουν.

 

Ε.  ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ

α. Μετρήθηκε ότι μόνο στο 20% περίπου των ημερών του καλακαιριού [18 ημέρες στις 92], οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες [βορειοδυτικοί άνεμοι – μελτέμια], επιτρέπουν τα θαλάσσια σπορ και λουτρά του κόσμου στην παραλία της Αμμουδάρας.

Προτείνουμε την κατασκευή σύγχρονου κυματοθραύστη από επιπλέουσες πλατφόρμες, κατά μήκος και παράλληλα προς την ακτή, αγκυροβολημένες κατάλληλα, για μείωση κυματισμού και αποφυγή διαβρωτικών φαινομένων απομάκρυνσης της άμμου από την παραλία.

β. Επανακατασκευή κεντρικού δρόμου [πεζοδρόμια, θέσεις στάθμευσης, κάθετοι άξονες προς θάλασσα, υπογείωση δικτύων κ.λπ.], για τη συνολική ανάπλαση περιοχής. Πρόβλεψη πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου παραλιακά, όπου είναι εφικτό, που θα ενώνει τους κάθετους άξονες. Η επικρατούσα κατάσταση, δεν είναι αντάξια της βαρύτητας της περιοχής.

 

ΣΤ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

α. Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας [διανοίξεις, διαπλατύνσεις, μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι, πεζοδρόμια, φωτισμός, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις –  σημάνσεις, υπογειώσεις δικτύων κοινής ωφέλειας, αναπλάσεις κ.λπ.].

β. Συνεχής και πλήρης αποκατάσταση βατότητας αγροτικών και κτηνοτροφικών δρόμων, με τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, σκυροστρώσεις, τεχνικά κ.λπ.

 

Ζ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

α. Ολοκλήρωση κατασκευής – λειτουργίας  Μονάδων Βιολογικών Καθαρισμών, για όλους τους οικισμούς του Δήμου, με έμφαση στους φυσικούς βιολογικούς καθαρισμούς με καλάμια, που έχουν άριστα αποτελέσματα και  το μικρότερο λειτουργικό κόστος.

β. Ίδρυση Γραφείου Περιβάλλοντος – Πρασίνου. Συστηματικό ενδιαφέρον και μέριμνα για τους χώρους πρασίνου [πότισμα, φυτεύσεις, διαρκείς καλλιεργητικές φροντίδες].

γ. Επέκταση ανακύκλωσης σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.

δ. Σύνθημά μας: «Να γίνουμε ο πιο καθαρός Δήμος της Κρήτης» 

 

 

Η. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ

α. Θεσμοθέτηση θέσης Αντιδημάρχου, για τον Πρωτογενή Τομέα [γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία].

β. Ίδρυση Ινστιτούτου Αμπέλου – Ελιάς – Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών. Οι γεωπόνοι στους αγρούς.

γ. Σχολαστική εφαρμογή παντού των  Κτηνοτροφικών Ζωνών. Προστασία καλλιεργειών.

δ. Η δακοκτονία θα διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη του Δήμου .

ε. Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στο Γάζι με συμμετοχή μόνο ντόπιων παραγωγών, συμβατικών και βιολογικών προϊόντων.

στ. Όλα τα μη γόνιμα εδάφη [εντός της γεωργικής ζώνης], εφόσον είναι κατάλληλα, να διατεθούν για εγκατάσταση [υβριδικών] φωτοβολταϊκών πάρκων.

 

Θ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ

α. Ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Δευτερογενή Τομέα [οικοτεχνίες, μικρομεσαίες μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις].

β. Σωστές βάσεις για οργάνωση – λειτουργία Βιοτεχνικού Πάρκου Τυλίσου, έστω και καθυστερημένα [πολεοδόμηση, πυρασφάλεια, δίκτυα υποδομών, βιολογικός καθαρισμός κ.ά.]

γ.  Υποστήριξη στις οικοτεχνίες παρασκευής τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων. Σύνδεση με τουρισμό.

 

Ι. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ

α. Ίδρυση Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου στην Αμμουδάρα, για προώθηση τουριστικού προϊόντος τοπικού ενδιαφέροντος.

β. Παρουσία του Δήμου, προβολή στις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις του κόσμου, σε συνεργασία με τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις – φορείς και επιχειρηματίες.

γ.  Στροφή του τουριστικού ρεύματος και προς την ενδοχώρα [οικο-τουρισμός, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομικός τουρισμός κ.λπ.]

δ.  Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου έως και 12 μήνες και προσπάθειες για τη βελτίωση οικονομικής επιφάνειας επισκεπτών [ποιοτικός τουρισμός].

ε.  «Πάντρεμα» του Πρωτογενή Τομέα με τον Τουρισμό.

στ.  Θεματικός και Εναλλακτικός Τουρισμός [Αγροτουρισμός, Θρησκευτικός, Αθλητικός, Συνεδριακός, Γαστρονομικός, Καταδυτικός κ.ά.]

ζ. Σύνδεση  ξενοδοχείων Αμμουδάρας με τοπική αγορά Γαζίου [δράσεις προώθησης προϊόντων – επιχειρήσεων].

 

ΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

α.  Μείωση έως 30% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας [Τ.Α.Π.] που επιβάλει ο Δήμος.

β.  ΄Εναρξη Πολιτικού και Δικαστικού Αγώνα, για τη μείωση των Αντικειμενικών Αξιών του Δήμου.

γ.  Δραστική μείωση της δαπάνης του νερού [ύδρευσης και άρδευσης] και των οικογενειακών Τάφων.

δ.  Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη (με εισοδηματικά κριτήρια) των Τρίτεκνων και Πολύτεκνων οικογενειών.

 

ΙΒ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α.  Πρόγραμμα συστηματικής εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο [έχει αναπτυχθεί στο κεφάλαιο Β.ε. για την Ενέργεια].

β.  Δημιουργία πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων.

γ. Συστηματική προστασία Φυσικών Οικοσυστημάτων – Αλμυρού. Πράξη ζωής, η εφαρμογή των Διεθνών Συνθηκών [Βόνης, Βέρνης κ.ά.], Διεθνών Συμβάσεων [Ramsar, Ρίο Ντε Τζανέϊρο], Κοινοτικών Οδηγιών [79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ], του Δικτύου Natura 2000, των Εθνικών Νόμων 1337/83 και 1650/86, των Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.

δ. Ευαισθητοποίηση δημοτών – ιδιαίτερα παιδιών, στην προστασία του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης. Ειδικά μαθήματα στα σχολεία. Προώθηση εθελοντισμού.

ε.  Συνολική εκκαθάριση Ληνοπεραμάτων [περισσότερα στο κεφάλαιο Β.α. Ενέργεια].

στ.  Λελογισμένη ανάπτυξη Α.Π.Ε.

ζ. Δραστική μείωση φυτοφαρμάκων – δηλητηρίων στον Πρωτογενή Τομέα. Στροφή στη βιολογική γεωργία.

η. Κατασκευή και ανάδειξη περιπατητικών, ιστορικών και φυσιολατρικών διαδρομών.

θ. Μείωση κινδύνων πυρκαϊάς – φυσικών καταστροφών. Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και διευθετήσεις ρεμάτων, αντιπυρικές ζώνες κ.λπ.

ι. Σταδιακή μείωση αντλήσεων από γεωτρήσεις περιοχών Τυλίσου – Κέρης, για εξαφάνιση κινδύνου υφαλμύρινσης υπογείων υδάτων.

 

ΙΓ. ΠΑΙΔΕΙΑ

α.  Ολοκλήρωση προγράμματος κατασκευής νέων σχολικών αιθουσών.

β.  Ίδρυση όπου χρειάζονται, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Μέριμνα για τις εργαζόμενες μητέρες.

γ. Συστηματική συνεργασία με όλους τους φορείς εκπαίδευσης – ερευνητικά κέντρα της περιοχής. Επιμονή σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων.

δ. Τακτική, ασφαλής και δωρεάν μεταφορά μαθητών από και προς τα Σχολεία τους.

ε.  Έλεγχος στατικής επάρκειας, επισκευή και συστηματική συντήρηση όλων των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

στ.  Παιδικές Χαρές που θα εξυπηρετούν και ανάπηρα παιδιά. Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

 

ΙΔ. ΝΕΟΛΑΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

α.  Προώθηση κατασκευής του πολύπαθου Πολύκεντρου Νεολαίας και του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στην έδρα του Δήμου (οι αγορές των ακινήτων έγιναν παλαιότερα και οι μελέτες των κτηρίων υπάρχουν εδώ και 10 χρόνια).

β.  Ίδρυση – κατάλληλη στελέχωση, Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

γ. Οργάνωση εκδηλώσεων –υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας νεολαίας από ναρκωτικά, διαφθορά και κινδύνους από το διαδίκτυο.

δ.  Προγράμματα – πιστοποιημένα σεμινάρια εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ε. Εκδηλώσεις νεολαίας, με σκοπό την αναψυχή.

στ. Συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων, όπου δεν υπάρχουν και χρειάζονται.

ζ. Προώθηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού [γυναίκα, Τρίτη ηλικία, νέοι κ.λπ.].

η. Στήριξη αθλητικών φορέων περιοχής.

 

ΙΕ. ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

α.  Υποστήριξη λειτουργίας της ΤΟ.Μ.Υ και των Περιφερειακών Αγροτικών Ιατρείων.

β. Υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη όλων των κοινωνικών δομών του Δήμου. Ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως στα άτομα με αναπηρία, στην Τρίτη Ηλικία, στους ανέργους, στις εργαζόμενες μητέρες [ιδιαίτερα στις μονογονεϊκές οικογένειες], στους εξαρτημένους και στα παιδιά. Καταπολέμηση της φτώχειας.

γ. Ειδική περαιτέρω μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία [προσβασιμότητα παντού, ειδικές σημάνσεις για τυφλούς, θέσεις parking, κίνητρα πρόσληψης, αντιμετώπιση ρατσισμού – βίας κ.λπ]..

δ. Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών.

ε. Προστασία Ζώων, δημιουργία Δημοτικού Κυνοκομείου για αδέσποτα.

 

ΙΣΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

α. Ανάδειξη Αρχαιολογικής, Ιστορικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου μας. Αξιοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων.

β. Αναβάθμιση λειτουργούντων Μουσείων [Αρχαιολογικό, El Greco], Πινακοθήκης, Βιβλιοθηκών κ.λπ.

γ. Έκδοση Βιβλίων, δημιουργία ταινιών ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

δ. Δημιουργία Μνημείων – Ηρώων και ανάδειξη χώρων, όπου έγιναν μάχες για την εθνική ανεξαρτησία [Ληνοπεράματα, μάχη Τυλίσου, Ξύπετρα, Σκλαβόκαμπος κ.ά].

ε. Ανάδειξη Μινωικού Δρόμου και θεσμοθέτηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων [διαδημοτική συνεργασία με Ηράκλειο – Ανώγεια].

στ. Ανάδειξη Ιστορικών Προσώπων που μεγαλούργησαν στον τόπο μας [αγωνιστές, επιστήμονες, καλλιτέχνες κ.λπ.]. Εκδηλώσεις.

ζ. Ετήσιες εκδηλώσεις πολιτιστικού, μορφωτικού, παιδευτικού, ψυχαγωγικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους.

 

ΙΖ. ΦΥΣΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

α. Μελέτη φαινομένου πλημμυρών από ομάδα ειδικών επιστημόνων, για συγκεκριμένες ευπαθείς περιοχές. Άμεση προώθηση αντιπλυμμυρικών έργων. Καθαρισμός – διευθέτηση ρεμάτων. Φράγματα ανάσχεσης.

β. Ενημέρωση κόσμου για τρόπους αντίδρασης στο σεισμό. Ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά. Τακτικές ασκήσεις. Μελέτη – Οργάνωση – Δημιουργία σε όλους τους οικισμούς του Δήμου, χώρων διασποράς, για μετά το σεισμό και ολοκλήρωση απαραίτητων υποδομών [ασφάλεια, προσπέλαση, ύδρευση, φωτισμός, αποχέτευση, στοιχειώδη δίκτυα κ.λπ.].

γ. Μείωση επιπτώσεων πυρκαϊών με αποψιλώσεις, καθαρισμούς, αντιπυρικές ζώνες. Διάδοση εθελοντισμού.

δ.  Κατεδάφιση ετοιμόρροπων κτισμάτων [αποφυγή αποκλεισμού δρόμων σε σεισμό].

ε. Προληπτικός έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων του Δήμου [προτεραιότητα στα Σχολεία, Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ.λπ].

Εξειδικευμένες Προτάσεις

Αλμυρός και Γλυκό νερό

Δημοτική Παράταξη: ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                              Γάζι,22 – 4 – 2019

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Αλμυρός και «γλυκό νερό»
Από μετρήσεις [έστω και μη συστηματικές] που έχουν γίνει στην πηγή του Αλμυρού επί πάρα πολλά χρόνια, διαπιστώθηκε ότι η περιεκτικότητα του νερού σε χλωριόντα [ppm Cl ], μεταβάλλεται ετησίως από 6.000 μέχρι και 20 ppm και είναι αντιστρόφως ανάλογη με την παροχή της πηγής. Όσο δηλαδή η παροχή [ποσότητα νερού ανά δευτερόλεπτο] αυξάνει [από τα μέσα του Χειμώνα μέχρι τις αρχές της Άνοιξης], τόσο πέφτει η περιεκτικότητα σε χλωριόντα και «γλυκαίνει» το νερό.
Αντιστρόφως, από τα τέλη του Καλοκαιριού μέχρι το Φθινόπωρο, οπότε πέφτει η παροχή, τα χλωριόντα αυξάνουν, όπως και η αλμυρότητα.
Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι, όταν η παροχή υπερβαίνει τα 12 m3/sec, παρατηρούνται χρονικά διαστήματα όπου το νερό δεν παρουσιάζει αισθητή διαφορά από το «γλυκό» [Βέργης, 2006].
Ας σημειωθεί επίσης, ότι έχει γίνει παραδεκτό [Μονόπωλης, 1996], ότι το νερό για να θεωρείται «γλυκό», θα πρέπει να παρουσιάζει συγκέντρωση χλωριόντων <300 ppm.
Το πρόβλημα είναι ότι οι μετρήσεις που άρχισαν στον Αλμυρό στα τέλη της δεκαετίας του’ 60, ήσαν ελλιπείς και μη συστηματικές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ποιότητα του νερού [αλατότητα].
Το γεγονός αυτό, εκ των πραγμάτων δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Παρόλα αυτά, επιστημονικές μελέτες οδήγησαν στον προσδιορισμό μαθηματικής σχέσης που συνδέει τον αριθμό ημερών «γλυκού νερού», με το ύψος των βροχοπτώσεων.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, καθιστούν την εκροή «γλυκού νερού» προβλέψιμη στις περισσότερες διαστάσεις της [χρονική στιγμή εμφάνισης, παροχή, ποιότητα, συχνότητα, διάρκεια] και ως εκ τούτου, ορθολογικά εκμεταλλεύσιμη.
Από επεξεργασία των μετρήσεων αυτών, διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος των ημερών «γλυκού νερού»
[Cl <300 ppm] για όσα υδρολογικά έτη υπήρχαν πλήρη ή σχεδόν πλήρη στοιχεία, βρέθηκε να ανέρχεται σε 46,50 ημέρες/έτος.
Ενώ για όσα υδρολογικά έτη οι μετρήσεις ήσαν ελλιπείς ή πολύ ελλιπείς, ο μέσος όρος ημερών ανά έτος με «γλυκό νερό», εκτιμήθηκε τελικά σε 34.
Θα πρέπει πάντως να παρατηρήσουμε ότι υπήρξαν «ξηρά έτη» με ελάχιστο έως καθόλου «γλυκό νερό», ενώ στα πολύ «υγρά έτη», φτάσαμε να πλησιάζουμε ακόμα και τις 80 ημέρες με Cl <300ppm.
Το γεγονός λοιπόν ότι το φαινόμενο μείωσης των χλωριόντων, δεν παρουσιάζει μιαν απόλυτα σταθερή περιοδικότητα ανά έτος, αφού υπάρχουν [λίγες μεν, αλλά υπάρχουν] περίοδοι με καθόλου «γλυκό νερό», οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το νερό αυτό δεν μπορεί παρά να έχει το στοιχείο της
συμπληρωματικότητας στις λύσεις ύδρευσης και άρδευσης.
Θα πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση των αποθεμάτων σε υφιστάμενους ταμιευτήρες, που συλλέγουν νερά και από άλλες πηγές [φράγματα-λιμνοδεξαμενές] ή ακόμη και για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα.
Το νερό βέβαια δεν είναι λίγο, αφού αν λάβουμε υπόψη μας – με απόλυτα συντηρητικές εκτιμήσεις – μια παροχή 12 m3/sec και 30 ημέρες/έτος «γλυκού νερού», θα έχουμε τουλάχιστον 30.000.000 m3 αξιοποιήσιμου «γλυκού νερού» το χρόνο.
Περισσότερο δηλαδή από όσο χρειάζεται για να γεμίσει το φράγμα του Αποσελέμη
Για τα μέτρα της Κρήτης [και όχι μόνο], αυτό το νερό είναι «χρυσάφι» και εγκληματούμε αφήνοντάς το να ρέει – σαδιστικά – στη θάλασσα, ενώ η αυλή μας διψά…
Η Παράταξή μας πιστεύει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτός ο πλούτος που χάνεται.
Θα πρέπει να θεμελιωθούν ειλικρινείς και σταθερές στο βάθος του χρόνου συνεργασίες – και όχι μόλις διψάσουμε να θυμόμαστε τον Αλμυρό!!! – με την Πολιτεία, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου,τα Πανεπιστημιακό Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια,τις ΔΕΥΑ,με λοιπούς επαγγελματικούς φορείς καθώς και διάφορους μελετητές που έχουν ασχοληθεί με το “φαινόμενο” Αλμυρός.
Οι λύσεις πολλές και ποικίλες.
Ήδη υπάρχουν τέτοιες προτάσεις [π.χ. στο χείμαρρο «Ταβερώνα», παραπόταμο του Γαζανού ποταμού κοντά στην Τύλισο – Βέργης, 2006].

Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσεται και η ενίσχυση των αποθεμάτων του φράγματος Αποσελέμη, ή η κατασκευή σε κατάλληλες θέσεις μικρών φραγμάτων ή λιμνοδεξαμενών, για αποθήκευση του νερού την περίοδο της προσφοράς του.
Οι ανάγκες μας έτσι κι αλλιώς σε νερό ύδρευσης και άρδευσης, είναι μεγάλες διαχρονικά, αφού είναι είδος εν ανεπαρκεία!…

Δαμάστα ή Κορακιά

Δημοτική Παράταξη: ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 5 – 3 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Η επιλογή της Δαμάστας για την κατασκευή του Σταθμού Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ 2Χ500 MW [Converter Station], αναφέρθηκε πρώτη φορά στις 4-5-2017, σε σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, παρουσία και του Δημάρχου Μαλεβιζίου κ. Κώστα Μαμουλάκη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο κ. Γιάννης Καμπούρης, Δ/νων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, θέλησε να παρουσιάσει  υποβαθμισμένο το θέμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «…εντός των επόμενων ημερών θα κάνουμε τις διακηρύξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και όσον αφορά την Κορακιά και την Δαμάστα … το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει την ελάχιστη επιβάρυνση στην Κρήτη, θεωρούμε πάρα πολύ μικρή επιβάρυνση στο παραλιακό μέτωπο ως αμελητέα …».

Και συμπλήρωσε στο ίδιο πνεύμα ο κ. Θανάσης Γεωργόπουλος, Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς στον ΑΔΜΗΕ: «…Στη Δαμάστα είναι περίπου 150 με 160 στρέμματα, είναι δασικός χώρος, τελείως άγονη γη, η οποία και δεν είναι ορατή από τον οικισμό της Δαμάστας».

Ο παρών Δήμαρχος Μαλεβιζίου κ. Κώστας Μαμουλάκης, τα βρήκε όλα ωραία: « Έγινε μια καλή συζήτηση, και για πρώτη φορά ενημερωθήκαμε για το πως προχωράει αυτή η υπόθεση. Μέχρι τώρα μιλάγαμε αορίστως και γενικώς…».

Στη συνέχεια επανέλαβε τα γνωστά περί απομάκρυνσης των Ληνοπεραμάτων, χωρίς να προφέρει ούτε καν το όνομα της Δαμάστας, και ολοκλήρωσε ως εξής: «… βλέπω ότι με αυτό το σχεδιασμό που κάνει ο ΑΔΜΗΕ, είναι προς την κατεύθυνση που εμείς θέλουμε. Κατ’ αρχήν λοιπόν μας ικανοποιεί. Θα το δούμε όμως ακριβώς και θα υπάρξει ενημέρωση και στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Δεν χρειάζεται νομίζουμε σχολιασμός. Η τοποθέτηση του κ. Μαμουλάκη στο θέμα της Δαμάστας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψέλλισε καν, ούτε το όνομά της …

Οι μήνες πέρασαν, χωρίς καμία απολύτως αντίδραση του Δημάρχου.

Φτάνουμε αισίως στο πρώτο εικοσαήμερο του Ιανουαρίου του 2018. Ο Δήμος Μαλεβιζίου συγκαλεί  σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία 5 βουλευτών Ηρακλείου και 2 αντιπροσώπων βουλευτών που απουσίαζαν, με βασικό θέμα, τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στον ενεργειακό χάρτη της Κρήτης.

Στους βουλευτές δόθηκε από τη μεριά του Δήμου σχετικό αναλυτικό υπόμνημα, το οποίο δόθηκε επίσης και στη δημοσιότητα.

Από την «energypress» της 22-1-2018, διαβάζουμε αποσπάσματα από το υπόμνημα του Δήμου: «Θέλουμε υπόγεια και όχι εναέρια γραμμή Κορακιάς – Δαμάστας», και «… Να κατασκευασθεί σύγχρονος υποσταθμός κλειστού τύπου [GIS] στη Δαμάστα, που δικαιούται αντισταθμιστικά οφέλη»….

Στις 7-2-2018 στο ξενοδοχείο Ατλαντίς, στα πλαίσια της υποχρεωτικής διαβούλευσης για το έργο, εκπρόσωποι της κοινοπραξίας EuroAsia Interconnector παρουσίασαν την ίδια θέση, δηλ. ο Σταθμός Μετατροπής στη Δαμάστα. Ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Μαλεβιζίου κ. Τριγώνης [ο κ. Μαμουλάκης δεν συμμετείχε], μετέφερε επίσης την ίδια άποψη, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του υπομνήματος που προαναφέραμε. Τότε παρενέβη καθοριστικά το μέλος της Παράταξής μας κ. Γιώργος Μαρκογιαννάκης, υπενθύμισε τις δεσμεύσεις της Προγραμματικής Συμφωνίας της ΔΕΗ με τον πρώην Δήμο Γαζίου που προβλέπει στην Κορακιά όλες αυτές τις εγκαταστάσεις και ζήτησε απολύτως πλήρη συμμόρφωση.

Μόλις έγιναν γνωστά τα παραπάνω και οι επίσημες θέσεις του Δήμου για τη Δαμάστα, αντέδρασαν βίαια σύσσωμοι οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία.

Στη Δαμάστα μάλιστα, κατά το κοινώς λεγόμενο, ξεσηκώθηκαν και οι … πέτρες! Τα επικριτικά δημοσιεύματα άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν.

Πανικόβλητος ο Δήμαρχος κ. Κώστας Μαμουλάκης, έλαβε μέρος σε νέα σύσκεψη στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου στις  27 – 2 – 2018, με θέμα την  καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Συμμετείχαν αυτή τη φορά οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας EuroAsia Interconnector κ.κ. Θανάσης Στιβαρός, Κων/νος Καλλέργης και Θάνος Μπελαλίδης, καθώς και ο μελετητής περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ. Σπύρος Παπαγρηγορίου. Από το Δήμο Ηρακλείου εκπροσωπούσαν το Δήμαρχο κ. Λαμπρινό δύο [2] Αντιδήμαρχοι, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. κ. Μανώλης Γεναράκης, ο πρώην Δήμαρχος Γαζίου κ. Γιώργος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι φορέων και αρχών από τη Δαμάστα, το Γάζι και τη Ροδιά.

Παρουσία όλων αυτών, ο Δήμαρχος  κ. Κώστας Μαμουλάκης, αναγκάζεται ν’ ανακρούσει πρύμνη και να ξεκαθαρίσει – για πρώτη φορά – πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χωροθέτηση της Δαμάστας ως σημείου εγκατάστασης του Σταθμού Μετατροπής, με τους παρόντες μελετητές να δείχνουν ότι αποδέχονται τη νέα πρόταση του Δήμου Μαλεβιζίου, να γίνει δηλαδή η Κορακιά ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί ο υπόψη Σταθμός.

Έρχεται όμως ο Νοέμβρης του 2018 και διαβάζουμε στο Αναθεωρημένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, σελ. 83, επί λέξη τα εξής: « … Κατασκευή ενός νέου Σταθμού Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ συνολικής ισχύος 1000 MW [2Χ500 MW] με συμμετρική διπολική λειτουργία, πλησίον του χωριού Δαμάστα του Δήμου Μαλεβιζίου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων σύνδεσης [Μ/Σ κ.λπ.] στο Σύστημα 150 KV της Κρήτης …». Παρακάτω η περιγραφή γίνεται πιο σαφής: «… Κατασκευή ενός νέου Υ/Σ Ζεύξης 150 KV πλησίον του Σταθμού Μετατροπής ΕΡ/ΣΡ στη Δαμάστα, για τη σύνδεση του Σταθμού Μετατροπής με το Σύστημα 150 KV της Κρήτης. Ο Υ/Σ Ζεύξης θα είναι τεχνολογίας κλειστού τύπου [GIS]…»

Το προαναφερόμενο όμως Αναθεωρημένο Πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ,  προβλέπει ακόμη: «… Εναέρια Γ.Μ. Σ.Ρ. με 2 αγωγούς, συνολικής ισχύος 1000 MW, από  τον Τερματικό Σταθμό Μετάβασης Κορακιάς, έως το Σταθμό Μετατροπής Δαμάστας … μήκους 4.65 χλμ. …». Ανάλογες προβλέψεις γίνονται όμως και στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς» του ΑΔΜΗΕ.

Τα πράγματα δεν ήλθαν δηλαδή τελικά όπως τα θέλαμε.

Με τις ανακολουθίες και την ενδοτική πολιτική του κ. Μαμουλάκη, ο οποίος έστελνε αντιφατικά μηνύματα για το θέμα της Δαμάστας, ο ΑΔΜΗΕ προφανώς δεν πίστεψε στις αντιδράσεις και παρέμεινε σταθερός στην αρχική του επιλογή. Μάλιστα, όπως ο τοπικός τύπος έγραψε, ο κ. Μαμουλάκης αναγκάσθηκε να κάνει έγγραφα διαβήματα προς τον ΑΔΜΗΕ, ζητώντας του επειγόντως συνάντηση για επανεξέταση του θέματος της Δαμάστας, όμως φαίνεται πως απάντηση δεν πήρε ποτέ.

Δυστυχώς με τη συμπεριφορά μας, οδηγήσαμε τους άλλους να μην μας παίρνουν πλέον στα σοβαρά …

Τώρα ο ΑΔΜΗΕ προωθεί την απόφασή του για τη Δαμάστα, στέλνοντας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, για ενημέρωση και λήψη ανάλογης απόφασης. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως …

Με την ευκαιρία αυτή  θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι, σύσσωμη η Παράταξή μας «Ενωμένο Μαλεβίζι», διεκδικεί την έγκαιρη ενημέρωσή μας, για ότι μας αφορά άμεσα ή έμμεσα. Δεν δεχόμαστε ν’ αποφασίζουν άλλοι για μας, χωρίς εμάς. Αυτό δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τη δημοκρατία.

Δεν είμαστε ούτε δογματικοί, ούτε στενοκέφαλοι. Το κακό όμως έχει παραγίνει. Δεν θέλουμε Σταθμό Μετατροπής στη Δαμάστα. Το καταλάβατε; Αφού γίνεται και στην Κορακιά, γιατί επιμένετε;

Γιατί δεν σέβεστε την υπογραφή σας; Οι Προγραμματικές Συμφωνίες συντάσσονται και υπογράφονται, για να τηρούνται.

Η Παράταξή μας κάνει έκκληση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ορθοτομήσει και να μην αποδεχτεί να συντελεστεί στον τόπο μας αυτό το ανοσιούργημα, κόντρα στην συντριπτική πλειοψηφία των Μαλεβιζιωτών.

Η λύση υπάρχει και είναι μία: Όλα στην Κορακιά!

Υδροβιότοπος Αλμυρού

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 26 – 3 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ  ΑΛΜΥΡΟΥ  –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι Υγρότοποι αποτελούν οικοσυστήματα των οποίων η λειτουργία έχει κυριαρχηθεί από την παρουσία νερού και των οποίων οι διεργασίες και τα γνωρίσματα, ελέγχονται κατά μεγάλο μέρος από το νερό.

Περιλαμβάνει περιοχές που έχουν παραμείνει υγρές επί τόσο χρόνο, ώστε να αναπτύξουν ειδικά προσαρμοσμένη βλάστηση και ειδικά προσαρμοσμένους οργανισμούς. Αυτός είναι ο ορισμός των υγροτόπων κατά Maltby [1986].

Οι υγρότοποι παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών τους, προσφέροντας έτσι πλήθος αξιών για τον άνθρωπο.

Η Ελλάδα μέσα σε 40 έτη [1925 – 1965], αποξήρανε το 67% περίπου των υγροτοπικών της εκτάσεων [με υπεράντληση των υδάτων κ.λπ.], λόγω της άγνοιας για τις αξίες των περιοχών αυτών και της προσπάθειας για βραχυπρόθεσμα οφέλη.

Οι αξίες που ένας υγρότοπος προσφέρει στον άνθρωπο είναι, ο εμπλουτισμός του υδροφορέα, η εκφόρτιση υπόγειων νερών, ο θετικός επηρεασμός του κλίματος, η υποστήριξη τροφικών αλυσίδων, ενδιαίτημα άγριων ειδών ζώων και φυτών, παρουσία ενδιαφερόντων ειδών άγριων ζώων και φυτών, ο οικοτουρισμός,  αλιευτικές, κυνηγετικές και λοιπές τροφολιπτικές δυνατότητες, αγροτική υποστήριξη, ύδρευση και άρδευση, αναψυχή, μεγάλη βιολογική ποικιλία, εκπαιδευτικές και  πολιτιστικές ευκαιρίες.

  Ο Αλμυρός ποταμός έχει μήκος 1.800 μ. περίπου και μεταβαλόμενο πλάτος 5 – 20 μ., με σημαντική συνεχή ροή υφάλμυρου νερού κυμαινόμενης παροχής από 3,6 έως 53 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο.

Δεν πρόκειται στην ουσία για έναν «γνήσιο» ποταμό με μεγάλη λεκάνη απορροής, αλλά για μια καρστική πηγή στα ριζά του βουνού [υψόμετρο +10 μ.] το νερό της οποίας είναι υφάλμυρο και ρέει συνεχώς προς τη θάλασσα, με μέσο όρο ετήσιας παροχής τα 240 εκατομμ. κυβικά μέτρα.

Η εκβολή του Αλμυρού γίνεται στο  μέσον της κοιλότητας του ομώνυμου κόλπου, σε απόσταση 1.700 μ. περίπου δυτικά από τις εκβολές ενός σημαντικού χειμάρρου της περιοχής, του Γαζανού Ποταμού.

Η πηγή του Αλμυρού βρίσκεται στον πυθμένα μικρής τεχνητής λίμνης διαμέτρου 70 – 90 μ. και βάθους 20 μ. περίπου, όπου υπάρχει μεγάλο σπηλαιώδες κοίλωμα στη νοτιοδυτική πλευρά της λίμνης, απ’ όπου αναβλύζει το νερό.

Εκεί στο παρελθόν υπήρχαν υδρόμυλοι, για την άλεση δημητριακών. Από τα τέλη της δεκαετίας του’ 60 και μετά, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, που έχουν αλλάξει τα υδρολογικά χαρακτηριστικά του υδροβιότοπου και έχουν υποβαθμίσει σημαντικά την περιοχή.

Ανατολικά, Βορειοανατολικά της πηγής, έχει κατασκευασθεί από το 1976 με τη βοήθεια και την υπόδειξη του Ο.Η.Ε.[UNDP-FAO], μικρό φράγμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, που ανύψωσε τη στάθμη του νερού της λίμνης από τη φυσική της θέση που ήταν στα +4 μ., στα +10μ., με στόχο την αποφυγή της ανάμιξης του «γλυκού» με το αλμυρό θαλασσινό νερό, με τη βοήθεια της υδροστατικής πίεσης, πράγμα που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε.

Από μεταγενέστερες μελέτες αρμόδιων επιστημόνων, αποδείχθηκε ότι η υφαλμύρινση των «γλυκών»  νερών που έρχονται από τον Ψηλορείτη, γίνεται σε μεγάλα σχετικά βάθη με την ανάμειξή του με θάλασσα.

Ο ποταμός ξεκινά από τον υπερχειλιστή του φράγματος, στη βορειοανατολική γωνία του και ακολουθώντας οφιοειδή πορεία, καταλήγει στην παραλία.

Στο μέσον περίπου της διαδρομής του, κατασκευάσθηκε τεχνητό κανάλι μήκους περίπου 800 μ. και πλάτους 5 – 10 μ., με το οποίο οδηγήθηκε περίπου το 1/3 της παροχής του ποταμού στον παρακείμενο ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων της ΔΕΗ, για την ψύξη των μηχανών του.

Άλλες κατασκευές – παρεμβάσεις που επηρέασαν και επηρεάζουν ποικιλότροπα τον υδροβιότοπο, ήσαν τα διάφορα οδικά έργα [ΒΟΑΚ, επαρχιακός δρόμος κ.λπ.] με τις απαραίτητες γέφυρες, τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα και οι λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις [νόμιμες και παράνομες] σχεδόν σε επαφή με την κοίτη του ποταμού, καθώς και οι εκχερσώσεις και τα μπαζώματα με σκοπό την οικειοποίηση – καταπάτηση εκτάσεων ασαφούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος για τη δημιουργία ελαιώνων, αμπελώνων κ.λπ.

Στις αρνητικές επεμβάσεις του ανθρώπου στον υδροβιότοπο του Αλμυρού, μπορούμε επίσης να αναφέρουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων/ παρασιτοκτόνων/ λιπασμάτων στις καλλιέργειες, την ερασιτεχνική λαθραλιεία και λαθροθηρία, τη βόσκηση, την απόρριψη οικιακών απορριμμάτων, την απόρριψη μπάζων και αδρανών υλικών, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την αφαλάτωση και την εν γένει ρύπανση του νερού, της γης και του αέρα, από τις υψικαμίνους της ΔΕΗ . Μεγάλη έπιπλέον ρύπανση γινόταν στον υδροβιότοπο και από τη ΔΕΗ [SKAI 13-7-2009], με ανεξέλεγκτη ρίψη λυμάτων.

Πρόκειται για τοξικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των μηχανών.

Παρέμβαση του Εισαγγελέα Ηρακλείου, που σε αυτοψία διαπίστωσε τη ρύπανση που γινόταν μέσω υπόγειων αγωγών.

Γενικά, η ευρύτερη έκταση που επηρεάζει και επηρεάζεται καθοριστικά από την ύπαρξη του Αλμυρού, φτάνει το ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο [δηλαδή 1000 στρέμματα], ενώ η παραποτάμια ζώνη του υγρότοπου [αυξομειούμενου συνολικού πλάτους εκατέρωθεν της κοίτης 200 – 300 μ. περίπου], πλησιάζει το μισό αυτής της έκτασης.

Με νεώτερες προσεγγίσεις, ο υγρότοπος του Αλμυρού υπολογίζεται στα 390 στρέμματα, ενώ κατά τον Καλούστ Παραγκαμιάν [30-7-2011 Ελευθεροτυπία] «οι άθικτες υγροτοπικές εκτάσεις, δεν ξεπερνούν πλέον τα 100 στρέμματα…»

Λόγω γεωγραφικής θέσης και βιοποικιλότητας, ο Αλμυρός θεωρείται σαν ένας από τους σημαντικότερους οικολογικά υγροτόπους του Νομού Ηρακλείου.

Ενώ δέχεται έντονες πιέσεις από τις [ανεξέλεγκτες] ανθρώπινες δραστηριότητες, εντούτοις ανταπεξέρχεται υποδειγματικά ως προς τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας και τη ρύθμιση του υδάτινου ισοζυγίου της περιοχής.

Εκτός των άλλων, ο Αλμυρός έχει και τεράστια οικονομική αξία, κυρίως μέσω φυσιολατρικού τουρισμού, ως υδρογεωλογικό φαινόμενο, ως οικοσύστημα και ως αισθητικό τοπίο.

Έχει ακόμα μεγάλη εκπαιδευτική αξία για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς εκπονούνται κάθε χρόνο προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές αλλά και διδακτορικές διατριβές.

Στον υγρότοπο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, απαντώνται 21 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων [περίπου το ¼ των οικοτόπων που απαντώνται στην Κρήτη – Μυλωνάς 2000].

Δίπλα στην όχθη του ποταμού αναπτύσσονται καλαμώνες [με διάφορα είδη καλαμιών όπως Phragmites australis και Arundo donax], που μαζί με τα αρμυρίκια, αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα.

Επιπλέον, στον υγρότοπο απαντώνται αυτοφυείς συστάδες με φοίνικες του Θεόφραστου [σαν κι αυτούς που υπάρχουν στο Βάϊ Σητείας].

Στον Αλμυρό και στις γύρω περιοχές έχουν καταγραφεί 7 είδη θηλαστικών, 206 είδη πουλιών [από τα οποία τα 177 είναι μεταναστευτικά], 6 είδη ερπετών, 3 είδη αμφιβίων της Κρήτης και τουλάχιστον 5 είδη ψαριών.

Ο υγρότοπος φιλοξενούσε στο παρελθόν μεγάλους πληθυσμούς από ποταμοχελώνες [Mauremys rivulata], ωστόσο, σήμερα ο πληθυσμός τους είναι μειωμένος, γεγονός που αποδίδεται στην υποβάθμιση του υγρότοπου και στην αλιεία [ψάρεμα με κιούρτους]. Τα ασπόνδυλα, αν και αριθμούν εκατοντάδες είδη, είναι πολύ λίγο μελετημένα.

Η Γραμμωτή Νεροχελώνα [Mauremys rivulata που προαναφέραμε], απαντάται σε 31 νησιά της Ελλάδας. Παρόλο που είναι ανθεκτική στη ρύπανση, το είδος απειλείται από την καταστροφή του υγρότοπου και των παρόχθιων εκτάσεων, όπου εναποθέτει τα αυγά της.

Ιδιαίτερα ο υγρότοπος του Αλμυρού, ήταν ένας «Παράδεισος» για τις νεροχελώνες, λίγες δεκαετίες πριν. Μέχρι και πριν από 50 – 60 χρόνια, διατηρούσε έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της Κρήτης [πολλές χιλιάδες άτομα].

Έκτοτε όμως, ο πληθυσμός τους μειώνεται ταχύτατα λόγω μπαζωμάτων, επιχωματώσεων, δόμησης [κυρίως παράνομης] και επέκτασης των καλλιεργειών.

Το παράνομο ψάρεμα, παρά το ότι απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία, αφού η περιοχή είναι Καταφύγιο Άγριας Ζωής και προστατεύεται, ασκείται στον υγρότοπο του Αλμυρού συστηματικά, σε τουλάχιστον 30 ειδικά διαμορφωμένες θέσεις και στις δύο όχθες του ποταμού, οι οποίες μάλιστα είναι διάσπαρτες από σκουπίδια.

Γίνεται με πετονιά, ψαροντούφεκο και κιούρτους [κλωβούς – παγίδες] που εγκλωβίζουν ακόμα και νεροχελώνες που πνίγονται [αφού δεν μπορούν ν’ αναπνεύσουν].

Ο Αλμυρός αποτελεί σημαντικό σταθμό ανάπαυσης, διατροφής και φωλιάσματος για τα μεταναστευτικά πουλιά. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 177 είδη ορνιθοπανίδας [όπως προαναφέραμε], τα περισσότερα των οποίων μπορεί κανείς να τα παρατηρήσει κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων [Άνοιξη και Φθινόπωρο].

Η πλειοψηφία αυτών των ειδών, περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ενώ ένας άλλος μεγάλος αριθμός, σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και την Ελληνική νομοθεσία.

Συνολικά έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 200 είδη μεσογειακής χλωρίδας, 10 απ’ αυτά είναι ενδημικά της Κρήτης και 8 ενδημικά του Νοτίου Αιγαίου.

Ορισμένα είδη έχουν χαρακτηριστεί σπάνια διεθνώς και προστατεύονται θεσμικά, όπως το Dianthus Fruticosus L. Subsp. Creticus, το οποίο μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης στην περιοχή του Αλμυρού, από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο, ανθισμένο!

Ο υδροβιότοπος του Αλμυρού, όπως είναι αναμενόμενο,  πληρώνει δυσανάλογα μεγάλο τίμημα από τις αρνητικές παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον του.

Έχει υποστεί διαταραχή η φυσική του ισορροπία, μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό η  αισθητική του τοπίου, υπήρξαν απώλειες στην ποικιλότητα της πανίδας, μειώθηκαν οι πληθυσμοί των ζώων, κατακερματίστηκαν και απωλέσθηκαν ενδιαιτήματα, υπήρξε μεγάλη απομείωση της δυνητικής οικονομικής αξίας της περιοχής, ο τουρισμός και η αναψυχή τραυματίσθηκαν κ.ά.

Ο υγρότοπος του Αλμυρού έχει χαρακτηρισθεί σαν «Καταφύγιο Άγριας Ζωής» και γι’ αυτό απαγορεύονται το κυνήγι και το ψάρεμα.

Για την προστασία των υγροτόπων, της χλωρίδας, της πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει, έχουν υπογραφεί διεθνείς Συνθήκες [Βόννης, Βέρνης κ.λπ.], διεθνείς Συμβάσεις [Ramsar, Ρίο Ντε Τζανέϊρο], Κοινωτικές Οδηγίες [79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ], το Δίκτυο Natura 2000, οι εθνικοί νόμοι Ν. 1337/83, Ν.1650/86, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κ.ά.

Στην κατεύθυνση της προστασίας του Αλμυρού συντείνουν και οι κατά καιρούς συνταχθείσες για το σκοπό αυτό μελέτες όπως η «Μελέτη για την Προστασία και Διαχείριση του Υγρότοπου Αλμυρού» του Εργαστηρίου Χερσαίας Οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και άλλες, από διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου. 

Η Παράταξή μας πιστεύει ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να σκύψουμε με στοργή και διαρκές ενδιαφέρον πάνω στο οικοσύστημα του υδροβιότοπου του Αλμυρού και να μην τον ξεχάσουμε, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι έκαναν πριν από μας.

Αυτό κατά τη γνώμη μας θα είναι και το πλέον αποδοτικό μέτρο, στην προστασία του οικοσυστήματος.

Από κει και πέρα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει οριστικά και αμετάκλητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής.

Ακολουθεί η αποκατάσταση της περίφραξης που κατασκευάσθηκε επί δημαρχίας  Μαρκογιαννάκη το 2006, του περιμετρικού μονοπατιού, των παρατηρητηρίων [με την κατασκευή νέων, καθώς και αντικατάσταση όσων έχουν καταστραφεί], κατασκευή νέας συμπληρωματικής πεζογέφυρας κ.λπ.

Θέλουμε δηλαδή ο χώρος να γίνει ασφαλής, επισκέψiμος και προσιτός στην παρατήρηση ο χώρος, από τους ενδιαφερόμενους.

                                                                             

Στη συνέχεια  θα αναλάβουν οι ειδικοί.

Υπάρχει το υπόβαθρο της δουλειάς που έγινε το 1997 επί δημαρχίας Τζεδάκη στα πλαίσια της σύμβασης «Περιβαλλοντική Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Παραποτάμιας Ζώνης του Αλμυρού». 

Θα πρέπει να θεσμοθετηθούν και να οριοθετηθούν Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου [Ζ.Ο.Ε.], όπου δεν θα επιτρέπεται η κατάτμηση της γης, η δόμηση και η βοσκή αιγοπροβάτων.

Κατ’ εξαίρεση, θα επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση χωρίς χημικά λιπάσματα και εντομοκτόνα.

Μέσα στα όρια της Ζ.Ο.Ε. μπορούμε να χωροθετήσουμε τη  Ζώνη Ευρύτερης Προστασίας [Ζ.Ε.Π.], όπου θα ισχύουν τα προαναφερόμενα, εκτός από συγκεκριμένες χρήσεις και δραστηριότητες που θα αναφέρονται ρητά [όπως π.χ. χώρος περιπάτου και αναψυχής, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων,κ..λπ.].

Τέλος στη Ζώνη Απόλυτης Προστασίας [Ζ.Α.Π.] θα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα εκτός από επιστημονικές έρευνες ή εργασίες αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

 

 

Ληνοπεράματα

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 5 – 4 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΛΗΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ

 

Με την 239/25-11-2003 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, εξουσιοδότησε τη διοίκησή της να υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία με ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΑΝ, ΡΑΕ, ΔΕΠΑ, Περιφέρεια Κρήτης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και Δήμο Γαζίο.

Αυτό έγινε μετά από μακροχρόνιους αγώνες των κατοίκων της περιοχής,επί Δημαρχίας Γιώργου Μαρκογιαννάκη.

Στο τέλος επικράτησε η λογική και δόθηκε μια σωστή και ξεκάθαρη λύση για το θέμα των Ληνοπεραμάτων, που έγινε δεκτή από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής [γνωστή ως Προγραμματική Συμφωνία Γαζίου] ήταν η απομάκρυνση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος του ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων,δεδομένου ότι οι μονάδες παραγωγής αλλά και οι λοιπές εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες και επικίνδυνες,όπως αποδείχτηκε  με την πρόσφατη πυρκαγιά…

Επίσης ρυπαίνουν αποδεδειγμένα [σχετικές μετρήσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και καταδίκη από το Ευρωπαΐκό Δικαστήριο] ενώ η ύπαρξη του σταθμού της ΔΕΗ,αποτελεί και τροχοπέδη στην οικιστική και τουριστική-πλέον-ανάπτυξης της περιοχής.

Μαζί με τη ΔΕΗ, αποφασίστηκε ότι θα απομακρύνονταν και όλες οι άλλες οχλούσες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή [τσιμέντα, υγρά καύσιμα, υγραέρια κ.λπ.]

Με σχετική μελέτη του το ΥΠΕΧΩΔΕ, αποδέχθηκε ως κατάλληλο χώρο υποδοχής του σταθμού της ΔΕΗ [ο οποίος θα χρησιμοποιούσε πλέον για καύσιμο το φυσικό αέριο για λόγους περιβαλλοντικούς], καθώς και όλων των οχλουσών εγκαταστάσεων, που θα απομακρύνονταν από τα Ληνοπεράματα, τη θέση «Κορακιά», στους « Γαλήνους» του Φόδελε.

Η θέση αυτή που είχε υποδειχθεί από τον Δήμο Γαζίου και έγινε τελικά αποδεκτή από όλους, ως η πλέον κατάλληλη, χωροθετήθηκε στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης και αναγνωρίσθηκε σαν χώρος υποδοχής βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε συνδυασμό με την εκεί προτεινόμενη δημιουργία του νέου Ενεργειακού Κέντρου [άρθρο 16].

Αναφέρεται επίσης ρητά στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης [άρθρο 7], ότι θα πρέπει να «Επιδιώκεται οι δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές, να γίνεται στους Ενεργειακούς Κόμβους, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως κόμβοι μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ως κόμβοι διέλευσης ηλεκτρικών διασυνδέσεων και ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ως κόμβοι διέλευσης αγωγών φυσικού αερίου».

Η Προγραμματική Συμφωνία προέβλεπε επίσης, αμέσως μετά την απομάκρυνση του ΑΗΣ και των λοιπών οχλουσών εγκαταστάσεων από τα Ληνοπεράματα, θα έπρεπε να υπάρξει αποχαρακτηρισμός της περιοχής από βιοτεχνικής, σε περιοχή κατοικίας και αναψυχής.

 

Σε ότι αφορά την περιοχή Γαλήνοι – Κορακιά όπου με βάση την Προγραμματική Συμφωνία προβλέπεται η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων της περιοχής των Λινοπεραμάτων, έγιναν:

Οριοθέτηση αιγιαλού και πράξεις χαρακτηρισμού της έκτασης (ΑΠ 6528/2009).

Έχουν δοθεί από την ΡΑΕ δύο άδειες  στη ΔΕΗ (10674/2007 κ’ 22328/2008) για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

Το Δ/Σ της ΔΕΗ από 26-1-2008 είχε αρχίσει τις σχετικές ενέργειες για την απόκτηση των ακινήτων. Η ανωτέρω περιοχή  αναφέρεται πλέον ως ο χώρος  υποδοχής των νέων ενεργειακών επενδύσεων.

Ως γνωστόν, ο ΑΔΜΗΕ, με βάση το Νόμο 4001/2011, είναι θυγατρική επιχείρηση της ΔΕΗ και άρα σαν τέτοια, είναι κληρονόμος και υποχρεωτικός αποδέκτης όλων των υποχρεώσεων της ΔΕΗ, καθώς και αυτών βέβαια που απορρέουν από την Προγραμματική Συμφωνία που αναφέραμε, για τη διαχείριση του ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων.

 

Με έγγραφό της η ΔΕΗ [Δ/νση Στρατηγικής] από 31 Μαίου 2013 προς την ΡΑΕ, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από την Προγραμματική Συμφωνία με τον τότε Δήμο Γαζίου, του 2003.

Στο έγγραφο αυτό γίνεται αναφορά στην Αναγκαστική Απαλλοτρίωση του 2011, για την απόκτηση της κυριότητας 2.700 στρεμμάτων στη θέση «Κορακιά», «…για την κατασκευή του Σταθμού…», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και συνεχίζει, επισημαίνοντας ότι δεν προβλέπεται εγκατάσταση [νέου] υποσταθμού υποδοχής καλωδίων στο χώρο του ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων, αλλά «… αποχαρακτηρισμός από το ΥΠΕΧΩΔΕ της περιοχής των Ληνοπεραμάτων από βιοτεχνική, σε περιοχή κατοικίας και αναψυχής, κατόπιν μετεγκαταστάσεως των οχλουσών δραστηριοτήτων…»

 

Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και η ίδια η ΔΕΗ αναγνωρίζει την Προγραμματική Συμφωνία και την ανάγκη απομάκρυνσης των οχλουσών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων από τα Ληνοπεράματα και την μετεγκατάστασή τους στην Κορακιά, και η ίδια η Πολιτεία δεσμεύεται εκ παραλλήλου ότι δεν θα γίνει καμιά επέκταση αλλά ούτε και εργασία συντήρησης στις οχλούσες αυτές εγκαταστάσεις, μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους, έχουμε από φορείς του Δημοσίου να εκδηλώνονται προθέσεις και να χορηγούνται άδειες, για εργασίες στην περιοχή των Ληνοπεραμάτων, που μόνο σαν αστείο μπορεί να τις εκλάβει κανείς.

Συγκεκριμένα:

Α. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου [Ο.Λ.Η.] στο master plan του 2017 για το σύνολο του παραλιακού μετώπου Ηρακλείου, προβλέπει τη δημιουργία προβλήτας μήκους 482 μέτρων στα Ληνοπεράματα, καθώς και διαφόρων άλλων παράλληλων εργασιών, που οδηγούν στη μετατροπή του γραφικού και ιστορικού αυτού κόλπου, σε βιομηχανικό λιμάνι!

Β. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Μαλεβιζίου, ανανέωσε [Ιούλιος 2018], τις άδειες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Πετρογκάζ και στην ΕΚΟ, που είναι εγκατεστημένες από πολλών χρόνων στα Ληνοπεράματα και αποτελούν μέρος από τις εγκαταστάσεις που το ίδιο το κράτος έχει αποφασίσει ν’ απομακρύνει στην Κορακιά!

Γ. Ο ΑΔΜΗΕ επίσης, κόντρα στις αποφάσεις της Πολιτείας,στην Προγραμματική Συμφωνία Γαζίου και τις σχετικές αποφάσεις του Δ/Σ Μαλεβιζίου, προγραμματίζει τη διασύνδεση του ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων με την Κορακιά, [μέσω του σχεδιαζόμενου σταθμού μετατροπής στη Δαμάστα] την διατήρηση των μονάδων  παραγωγής σε “ψυχρή εφεδρεία” και επεκτείνοντας  τις εγκαταστάσεις διανομής της ενέργειας.

Δημιουργώντας δηλαδή ένα “διαβολικό τρίγωνο στο Δήμο Μαλεβιζίου…

 

Όλα όσα περιγράψαμε παραπάνω, δυστυχώς μας οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το Ελληνικό κράτος και οι παραφυάδες του, δεν τηρούν τις δεσμεύσεις και τις υπογραφές τους, ενώ δεν έχουν καταλάβει μετά από τόσα παθήματα, ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις και τα αναπτυξιακά έργα που αλλάζουν τη μοίρα ενός τόπου, δεν μπορούν να γίνονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών.

Έχουν ξεχάσει τις έννοιες των λέξεων «συναίνεση», «διαβούλευση», «συνέπεια», «εμπιστοσύνη».

Θα πρέπει λοιπόν οι νέοι Δημοτικοί άρχοντες που έρχονται, να σηματοδοτήσουν με τον πιο σοβαρό, υπεύθυνο αλλά και απόλυτα αποφασιστικό τρόπο, ότι δεν θα αφήσουμε να μας διαγουμίσουν τα όσια και τα ιερά μας.

Στο χώρο των Ληνοπεραμάτων, έκανε απόβαση το 960 μ.χ. ο Νικηφόρος Φωκάς για να διώξει με το σπαθί του τους Σαρακηνούς από την Κρήτη και να μπορούμε εμείς σήμερα να κάνουμε το σταυρό μας σαν ορθόδοξοι Χριστιανοί και να μιλούμε την Ελληνική Γλώσσα, γράφοντας με «η» αντί «ι» τα Ληνοπεράματα [Ελλήνων Περάσματα – Ελληνοπεράσματα – Ληνοπεράματα]!

Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα μας.

Όχι μόνο πρέπει να πάψει να λειτουργεί ο ΑΗΣ Ληνοπεραμάτων,αλλά θα πρέπει επίσης να τύχει ευρύτερης διαβούλευσης και νομικής διερεύνησης το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων,δεδομένου ότι,η απόκτησή τους από τη ΔΕΗ έγινε με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και για συγκεκριμένο λόγο…

Στόχος της νέας Δημοτικής αρχής θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση της περιοχής σε χώρο περιπάτου και αναψυχής των κατοίκων και των επισκεπτών,ενώ θα πρέπει να γίνει ένα και ηρώο στη μνήμη του Νικηφόρου Φωκά.

 

 

 

Ενεργειακό Κέντρο Κορακιάς

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 11 – 4 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΑΚΙΑΣ

 

Προβληματίζει έντονα την Παράταξή μας «Ενωμένο Μαλεβίζι», το γεγονός ότι, ενώ όλοι ασχολούνται και πλειοδοτούν με το θέμα της απομάκρυνσης των ρυπογόνων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων από τα Ληνοπεράματα, την ίδια στιγμή, δεν δείχνουμε την ίδια ανησυχία και ενδιαφέρον για την απαιτούμενη προετοιμασία του χώρου υποδοχής  και για τα έργα υποδομής που απαιτούνται στην Κορακιά.

 

Παράλληλα, το γεγονός ότι το έργο της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα και να μπλέξει στα γρανάζια της δικαστικής διαμάχης, με ότι αυτό συνεπάγεται, οδηγεί τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια στην περαιτέρω καθυστέρηση των έργων στην Κορακιά.

Το μόνο θετικό σημάδι που έχει δοθεί μέχρι σήμερα, ήταν στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 2018, όταν ο τοπικός τύπος παρουσίαζε με πανηγυρικό τρόπο την κάθοδο ενός τοπογραφικού κλιμακίου της EuroAsia Interconnector, για την κτηματογραφική αποτύπωση 2.500 στρεμμάτων στην Κορακιά.

 

Η Παράταξή μας εκτιμά ότι θα πρέπει επειγόντως:

Α. Να διερευνηθεί από τις Νομικές Υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε όλη την περιοχή της Κορακιάς.

Έχει ολοκληρωθεί και εάν όχι σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία της αγοράς ή της απαλλοτρίωσης από τη  ΔΕΗ για τα 2.700 στρέμματα;

 

Β. Να ζητήσουμε από τον ΑΔΜΗΕ και την EuroAsia Interconnector [ή από όποιον τέλος πάντων είναι αρμόδιος], την άμεση σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών για τα έργα στην Κορακιά.,.

 

Γ. Να ενημερωθούμε για τον τρόπο χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων υποδομής. Λόγω της πληθώρας των έργων [κυκλοφοριακή διασύνδεση και κόμβος στον ΒΟΑΚ, λιμενικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά δίκτυα και γραμμές, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, υδραγωγείο, πυρασφάλεια, αποχετεύσεις, διαμόρφωση και περίφραξη αύλειου χώρου, κατασκευή των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων σταθμών, αποθηκευτικών χώρων, γραφείων, υποδομών προσαιγιάλωσης κ.ά.], τα κόστη που θα απαιτηθούν, προφανώς δεν μπορεί να τα σηκώσει το Ελληνικό Δημόσιο ή η ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ.

Άρα, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα [αν δεν έχει ήδη γίνει], ολόκληρο το έργο να ενταχθεί στο μεγάλο Project των διασυνδέσεων, χρηματοδοτούμενο και υποστηριζόμενο ανάλογα από την Ε.Ε.

 

Υπενθυμίζουμε το γεγονός ότι με τους μέχρι σήμερα προγραμματισμούς, στην Κορακιά θα πρέπει να καταλήξουν :

 

  1. Τα ηλεκτροφόρα καλώδια 2X500 MW, της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.
  2. Τα αντίστοιχα ηλεκτροφόρα καλώδια που πρόκειται να συνδέσουν ενεργειακά το Ισραήλ και την Κύπρο με την Κρήτη και μέσω αυτής, με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα.
  3. Ο αγωγός φυσικού αερίου East Med, Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης.
  4. Ο αγωγός φυσικού αερίου προέκτασης του East Med, που θα συνδέσει την Κρήτη με την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα και μετά με Ιταλία και Ευρώπη.
  5. Πιθανόν, το φυσικό αέριο που θα ανακαλυφθεί νότια της Κρήτης.
  6. Εδώ στην Κορακιά, θα πρέπει να κατασκευασθεί σε εκτέλεση της από 2003 Προγραμματικής Συμφωνίας, ο σταθμός με φυσικό αέριο της ΔΕΗ, που θα τελεί και σε εφεδρεία, υποκαθιστώντας τις θερμικές μηχανές που θα σβήσουν.

Εδώ επίσης θα πρέπει να κατασκευαστεί, παρά τις διαφορετικές προθέσεις του ΑΔΜΗΕ, και ο Σταθμός Μετατροπής [Converter Station], που την αρχή είχε χωροθετηθεί στην περιοχή της Δαμάστας.

  1. Στην ευρύτερη περιοχή της Κορακιάς, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Χωροταξικό Σχέδιο της Κρήτης, θα μεταφερθούν και οι βαρέως οχλούσες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που θα απομακρυνθούν από τα Ληνοπεράματα [τσιμέντα, υγρά καύσιμα, υγραέρια κ.λπ.] και ως εκ τούτου απαιτούν και αυτές τις δικές τους εγκαταστάσεις.
  2. Τέλος, εδώ στην Κορακιά θα πρέπει να κατασκευασθεί βιομηχανικό λιμάνι, το οποίο θα δώσει οντότητα και νόημα στο μεγάλο ενεργειακό και όχι μόνο, κέντρο της Κρήτης.

Η θεσμοθέτηση, μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, κάποιων ουσιαστικών αντισταθμιστικών οφελημάτων για τους κατοίκους του Φόδελε και του Δήμου Μαλεβιζίου, καθίσταται περισσότερο από απαραίτητη.

Όσες προδιαγραφές κι αν τηρήσει κανείς, με τον πλέον σχολαστικό και υπεύθυνο τρόπο, η συγκέντρωση σε ένα σημείο τόσων πολλών και ετερόκλητων εύφλεκτων υλικών και επικίνδυνων δραστηριοτήτων, εγκυμονεί περιβαλλοντικούς κινδύνους με πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

H Παράταξή μας, όταν θα αναλάβει τις τύχες του Δήμου, θα συγκροτήσει άμεσα Επιτροπή με ανάλογη και αντιπροσωπευτική στελέχωση, που θα συντάξει την ατζέντα των διεκδικήσεων και θα έχει την ευθύνη, την οργάνωση και το συντονισμό του αγώνα.

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη, θέλουμε την πρόοδο του τόπου, παράλληλα όμως υπερασπιζόμαστε και τα δικαιώματά μας!

 

 

 

Δήμος Μαλεβιζίου: Α.Π.Ε. και Ενεργειακές Κοινότητες

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 10 – 4 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Δήμος Μαλεβιζίου : Α.Π.Ε.και Ενεργειακές Κοινότητες.

       

Ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας μας, έως το 2030, είναι:

[1]. Περιορισμός του λιγνίτη στο 17% του ενεργειακού μείγματος.

[2]. Αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου, και

[3]. Μετάβαση σε μια νέα εποχή κυριαρχίας των ΑΠΕ, με στόχο  συμμετοχής στην κατανάλωση στο 32%, και στην ηλεκτροπαραγωγή στο 55 – 57% [άρα, εξαγωγές ρεύματος!]…

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα επενδύσεις 8,5 δις. ευρώ σε έργα ηλεκτροπαραγωγής [κυρίως από ΑΠΕ] και 8,8 δις. ευρώ, σε έργα διασύνδεσης των νησιών.

Όσο νωρίτερα καταφέρει η Ελλάδα ν’ απαγκιστρωθεί από τον λιγνίτη και να μπει στη νέα εκσυγχρονιστική εποχή των ΑΠΕ, άλλο τόσο νωρίτερα θα καταφέρει να πάρει βαθιές οικονομικές ανάσες.

Σύντομα θα πρέπει να μετατραπεί από χώρα – παραγωγός ρυπογόνου ενέργειας και εισαγωγέας, σε χώρα εξαγωγική «καθαρής» ενέργειας προς την κεντρική Ευρώπη.

Είναι γνωστό το τεράστιο δυναμικό της σε Α.Π.Ε. [πενταπλάσια δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, από όση χρειάζεται όλη η χώρα], που ακόμα παραμένει αναξιοποίητο.

Δεν μιλάμε μόνο για τη μερική αντικατάσταση του κακής ποιότητας και ρυπογόνου λιγνίτη μας από τις ΑΠΕ. Εννοούμε έναν ριζικό αναπροσανατολισμό της ενεργειακής μας πολιτικής, που θα επιδράσει σαν ατμομηχανή σε πολλούς και σημαντικούς τομείς της οικονομίας μας.

Η «καθαρή» ενέργεια, από κοινού με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία μας, θ’ απογειώσουν στα επόμενα χρόνια τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας και θα μας βγάλουν από τη στασιμότητα και τη μιζέρια που φέρνει το τέλμα.

Στο Δήμο μας, παρουσιάζονται σήμερα τρομακτικές ευκαιρίες να εκμεταλλευτεί, αφ’ ενός τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας για επενδύσεις στις Α.Π.Ε., και αφ’ ετέρου, την ευνοϊκή και υποβοηθητική προς την κατεύθυνση αυτή νομοθεσία, περί «Ενεργειακών Κοινοτήτων».

Ο δρόμος για την υλοποίηση του στρατηγικού στόχου, για συμμετοχή του Δήμου και των δημοτών του στην υπεραξία του παραγόμενου μέσω ΑΠΕ πλούτου στα κέρδη και στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας, είναι πλέον ορθάνοιχτος. Απομένει λοιπόν σε μας, με μπροστάρη το Δήμο μας, να εκμεταλλευτούμε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της περιοχής μας και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, για να μπορέσουμε ν’ αποτινάξουμε μια και καλή τη μιζέρια, την καχεξία και την αποτελμάτωση.

Βέβαια, δεν θ’ αλλάξουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη.

Χρειάζεται αγώνας, προσπάθεια, υπομονή και επαγρύπνηση.

Οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι εξαιρετικά μακροπρόθεσμες, έχουν μεγάλο χρόνο ανάπτυξης και πολύ μεγάλο χρόνο ζωής και απόδοσης.

Οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα, δεσμεύουν την οικονομία για τις επόμενες γενιές.

Εξ άλλου, δεν είναι καλύτερα ο πλούτος από τον ήλιο και τον αέρα να κατανέμεται μέσω των ΑΠΕ στους φορείς και στους κατοίκους της περιοχής μας, αντί στα ξένα επιχειρηματικά κεφάλαια μόνο;

Οι αλλαγές στην ενέργεια, που θα συντελεσθούν στα επόμενα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι ακόμα ισχυρότερες και απ’ αυτές που έγιναν στην κινητή τηλεφωνία και στην ψηφιακή επανάσταση.

Και όπως συμβαίνει πάντα, θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι.

Εκείνοι που θα πάρουν νωρίτερα τα μηνύματα και θα εντάξουν στους προγραμματισμούς τους και θα υλοποιήσουν καινοτόμα προγράμματα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες στη διανομή και διαχείριση της πράσινης ενέργειας, αυτοί θα ξεχωρίσουν και θα κερδίσουν το στοίχημα.

Η Ελλάδα ήταν πολύ τυχερή που μέσα στην ατυχία της και πάνω στα ασταθή βήματά της για την επιστροφή στην ανάπτυξη και στην οικονομική πρόοδο του λαού μας, ανοίγεται ελεύθερος ο δρόμος μπροστά για την ενεργειακή επανάσταση μέσω ΑΠΕ.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας βάλουμε όλοι μαζί σε επίπεδο Δήμου ένα χεράκι, να ξαναζωντανέψουμε τα όνειρα και τις ελπίδες του λαού μας!

Αλλά ας δούμε αναλυτικά τι δυνατότητες έχουμε σαν Μαλεβίζι και ποια μπορεί να είναι η συμμετοχή του Δήμου και της περιοχής μας, στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται.

Βέβαια, όρος απαράβατος, θα πρέπει πρώτα να λειτουργήσουν για την Κρήτη και οι δύο διασυνδέσεις [μικρή και μεγάλη], που θα αποτινάξουν την πολύ βλαπτική ιδιότητα του «μη συνδεδεμένου νησιού», ώστε ν’ ανοίξουν οι προοπτικές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Με τα σημερινά δεδομένα, συζητάμε για μετά το 2023.

Όμως, επειδή οι επενδύσεις αυτές για να ωριμάσουν, απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες και παρουσιάζουν θεσμικά εμπόδια που θέλουν το χρόνο τους για να παρακαμφθούν, καλό είναι, σε συνεργασία με τους ειδικούς, να προετοιμαστούμε, για να μην βρεθεί ο Δήμος μας την κρίσιμη στιγμή εκτός νυμφώνος…

 

Α.Π.Ε και Ενεργειακές Κοινότητες.

 

Α. Αιολική Ενέργεια.

Πρόκειται για επενδύσεις, που ευνοούν συνεταιρικά σχήματα της μορφής των «Ενεργειακών Κοινοτήτων».

Επειδή οι θέσεις για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες στην περιοχή του Δήμου μας, καλό θα είναι σύντομα ν’ ασχοληθούμε με το θέμα.

Να ελέγξουμε μέσω της ΡΑΕ ποιες περιοχές ενδιαφέροντος δεν έχουν δεσμευτεί με οποιονδήποτε τρόπο, ή ποιες έχουν δεσμευτεί με τρόπο που μπορεί να προσβληθεί στη ΡΑΕ, στα δικαστήρια ή αλλού.

Να ψάξουμε ιδιαίτερα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, όπου πιθανόν θα έχουμε το «πάνω χέρι».

Να συνεργαστούμε με το ΤΕΙ και το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και με οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας διαθέτει την ανάλογη τεχνογνωσία.

Να μην ξεχάσουμε και τους ειδικούς, με τη συσσωρευμένη εμπειρία τους και να εκμεταλλευτούμε με τον βέλτιστο τρόπο το χρόνο.

Παράλληλα ο Δήμος θα πρέπει να ψάχνει για οποιαδήποτε ευκαιρία χρηματοδοτικής  υποστήριξης και επιδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ώστε να μην συναντήσει στην πορεία οικονομική αδυναμία υποστήριξης των επενδύσεων.

Και εδώ υπάρχουν ειδικοί, με τους οποίους θα πρέπει να συνεργαστούμε.

Σε πρώτη προτεραιότητα, η στόχευση μας θα είναι για ένα υβριδικό αιολικό πάρκο, με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας με αντλησιοταμίευση.

Υπάρχουν σκέψεις και ιδέες από παλιά. 

Μια τέτοια επένδυση, δεν αντιμετωπίζει μάλιστα περιορισμούς λόγω διασύνδεσης. Αν δεν καταφέρουμε βέβαια το μείζον [λόγω υψηλού κόστους], θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα υποχώρησης στο έλασσον, το  απλό αιολικό πάρκο.

 

Β. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου έχει δεχτεί απανωτές επιθέσεις από υποψήφιους επενδυτές τα τελευταία χρόνια, για ανάπτυξη μεγάλων συστοιχιών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Το μήλον της έριδος, λόγω κατάλληλου προσανατολισμού, είναι ο χώρος που οριοθετείται βόρεια του Γωνιανού Φαραγγιού, μέχρι τα λακκιά του Στρούμπουλα.

Όπως όμως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, ο χώρος αυτός που ως επί το πλείστον είναι δημοτικός, στην ουσία χρησιμοποιείται σαν χειμαδιό από τους βοσκούς της περιοχής, αιώνες τώρα. Αν καταληφθούν όλα τα ομαλά μέρη και τα λακκάκια με χιλιάδες φωτοβολταϊκά πάνελ, τότε θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι της περιοχής να ξεβοσκέψουν.

Απαράδεκτες λογικές και μεθοδεύσεις.

Πάντως, θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι τον τόπο μας τον έσωσε μέχρι σήμερα, η καθυστέρηση της διασύνδεσης της Κρήτης καλωδιακά, με το ηπειρωτικό σύστημα και η ολίσθηση προς τα πίσω, όλων των Φαραωνικών έργων.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα ο ρόλος του Δήμου μας ίσως χρήζει συζήτησης.

Από δω και πέρα, δηλώνουμε ξεκάθαρα προς όλες τις κατευθύνσεις, πως «άλλοι παπάδες ήρθανε» …

Η πόρτα για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα [εκτός τα υβριδικά], είναι κλειστή σήμερα όπως προείπαμε, μέχρι να υλοποιηθούν οι διασυνδέσεις.

Οι δημότες μας που ενδιαφέρονται καθώς και ο ίδιος ο Δήμος, θα πρέπει να στραφούν στα μικρά συστήματα σε ταράτσες και στέγες, για ιδιοκατανάλωση. Καλό είναι λοιπόν ν’ απευθυνόμαστε σε ειδικούς, να μελετούν τις ανάγκες μας και τα συστήματα που μας ταιριάζουν. Με τα σημερινά δεδομένα η επένδυση θεωρείται σαν συμφέρουσα, αφού αποσβένεται σε 6 χρόνια περίπου.

 

Γ. Βιομάζα

Δύο είναι κατά την άποψή μας τα υλικά που έχουν ενδιαφέρον για την περιοχή του Δήμου μας:

Το πυρηνόξυλο της ελιάς και τα τηγανέλαια, τα κατακάθια λαδιού κ.α. Το πρώτο για καύση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τα δεύτερα, για παραγωγή βιοκαυσίμου [βιοντίζελ].

Παρά το ότι δεν απαιτούνται κοστοβόρες επενδύσεις, η ισχύουσα νομοθεσία [ιδιαίτερα για το βιοντίζελ] έθετε σχετικά εμπόδια στους επενδυτές. Ο Δήμος Ρεθύμνου, που ξεκίνησε εδώ και χρόνια μιαν ολοκληρωμένη συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και ευαισθητοποίησε την κοινή γνώμη του, μαζεύοντας τηγανέλαιο με τους μαθητές στα σχολεία, καταστήματα εστίασης και ξενοδοχεία, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να ολοκληρώσει την επένδυση.

Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι τώρα, μετά την καθιέρωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων, τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα.

 

Δ. Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στον Αλμυρό.

Επί πολλές χιλιετίες, οι κάτοικοι του ευλογημένου τόπου που λέγεται Μαλεβίζι, βλέπουν και ακούν το βουητό του Αλμυρού ποταμού, που οδηγεί μετά από μια μικρή διαδρομή 1,8 χιλιομέτρων στη θάλασσα, κατά μέσο όρο 275.000.000 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Ασταμάτητα. Μέρα –  νύχτα. Χειμώνα –  καλοκαίρι.

Το σκηνικό αυτό επαναλαμβάνεται μονότονα, με μικροαλλαγές σε σχέση με την παροχή [αυξάνει τέλος του Χειμώνα – αρχές της Άνοιξης από τις βροχές και το λιώσιμο του χιονιού και μειώνεται στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπώρου], και την αλατότητα, που αυξομειώνεται αντίστροφα με την παροχή.

 

Η Κρήτη παράλληλα ζει τα δικά της δράματα.

Διψά, ζητιανεύει την ενέργεια, κινδυνεύει από ηλεκτρικό μπλακ άουτ, φοβάται την ερημοποίηση, ενώ παράλληλα διαθέτει αχρησιμοποίητες πλουτοπαραγωγικές πηγές, που θα την βγάλουν από τα αδιέξοδα.

Και μεις, τα παιδιά της, παρακολουθούμε αδιάφορα και σαδιστικά το γέρο – Αλμυρό να χύνει στη θάλασσα από τα σωθικά του βουνού, τη δροσιά του Ψηλορείτη και τον πλούτο που μας έστειλε ο θεός, αλλά εμείς πεισματικά, δεν θέλουμε να τον δούμε…

Αγαπητοί συνδημότες!

Ήρθε η ώρα να δείξουμε πόσο πολύ αγαπάμε τον τόπο μας!

Υπάρχουν τρόποι να τιθασεύσουμε το θεριό. Δεν είναι οι άλλοι περισσότερο οικολόγοι από μας. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν οδηγίες από την  Ε.Ε.

Θα τους ακολουθήσουμε πιστά και κατά γράμμα. Θα προστατεύσουμε τον βιότοπο του Αλμυρού, περισσότερο από τον καθένα.

Η κατασκευή εξάλλου ενός μικρού υδροηλεκτρικού έργου κατάντη της πηγής , λένε οι ειδικοί, ότι δεν θα διαταράξει στο παραμικρό την ισορροπία του ποταμού.

Ας ξεκινήσουμε με τους ειδικούς.

Με ανοιχτά χαρτιά. Στο φως της ημέρας.

Αν το έργο δεν ενοχλεί, όπως κατά κόρον επαναλαμβάνουν οι επαΐοντες, γιατί να μη γίνει;

 

 

 

Ενεργειακές Κοινότητες

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 11 – 4 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Το ΥΠΕΝ με το νόμο 4513/28-1-2018, εισήγαγε μια σημαντική καινοτομία στα ενεργειακά πράγματα της χώρας μας. Καθιέρωσε δηλαδή, το θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων [ή αλλιώς Ενεργειακών Συνεταιρισμών], που έχει σαν στόχο την αξιοποίηση των ΑΠΕ με τη λογική ότι, η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό.

Με το νόμο αυτό δίδεται η δυνατότητα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις, ακόμα και ιδιώτες, από απλοί καταναλωτές, να μπορούν να γίνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν, είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που καταναλώνουν.

Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα μπορούν να χαράζουν μια τοπική ενεργειακή πολιτική, ώστε να εξοικονομούν πόρους, τους οποίους στη συνέχεια θα διαθέτουν για να εφαρμόζουν καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές, όπως π.χ. την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, που βιώνει σήμερα 1 στα 3 νοικοκυριά, ή την ηλεκτροκίνηση σε τοπικό επίπεδο [π.χ. αντικατάσταση των οχημάτων του Δήμου με ηλεκτρικά].

Αλλά ας δούμε τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος αυτός:

Δίδεται η δυνατότητα σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων [συνεταιρισμών], όπου το συνεταιριστικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% για ιδιώτες, εταιρείες, συνεταιρισμούς και λοιπούς φορείς [νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου], και στους ΟΤΑ το 40%.

Όμως, σε κάθε μέλος των Ενεργειακών Κοινοτήτων θα αντιστοιχεί 1 ψήφος, ανεξάρτητα με τον αριθμό των μερίδων που κατέχει!

Οι Ενεργειακές Κοινότητες συστήνονται για να αξιοποιήσουν τις ΑΠΕ  σε κάθε τόπο, υλοποιώντας την ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη, αφού ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για τον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού τομέα, μέσω της συμμετοχής των πολιτών.

 Έτσι, η Ελληνική Οικονομία στις επόμενες δεκαετίες μπορεί να μετασχηματιστεί σε παραγωγό και χρήστη «καθαρής», «πράσινης» ενέργειας, ενώ παράλληλα δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα.

Τα συμμετοχικά αυτά σχήματα θα ενεργοποιούνται σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως παραγωγή και διάθεση καθαρής ενέργειας, ιδιοκατανάλωση, επενδύσεις στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, αφαλάτωση κ.ά.

Με την εφαρμογή του νόμου θεσμοθετείται επίσης ο ενεργειακός συμψηφισμός [net metering], καθώς και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός [virtual net metering], που σημαίνει ότι με τις ενεργειακές κοινότητες θα μπορεί κάποιος να παράγει αλλού την «καθαρή» ενέργεια και αλλού να την καταναλώνει!

Τα κίνητρα που δίνει ο νόμος για τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων, είναι πράγματι αρκετά ελκυστικά:

Α. Σταθεροί συντελεστές φορολογίας για 5 χρόνια.

Β. Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και συμμετοχή στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου.

Γ. Όσοι συστήνουν Ενεργειακές Κοινότητες, έχουν προτεραιότητα αδειοδότησης.

Δ. Απαλλάσσονται από το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής.

Ε. Καταβολή μειωμένων ποσών εγγυητικών επιστολών, για εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

ΣΤ. Απολαμβάνουν όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από διαγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Ζ. Απαλλαγή από το ειδικό τέλος 1,7%, όταν συμμετέχει ΟΤΑ στην Ενεργειακή Κοινότητα.

Η. Καταβολή ποσού 60.000 ευρώ ως ελάχιστο κεφάλαιο για χορήγηση άδειας προμήθειας.

Η Παράταξή μας θεωρεί την ύπαρξη του Νόμου 4513/2018 περί Ενεργειακών Κοινοτήτων, σαν δώρο στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Όταν αναλάβουμε τις τύχες του Δήμου, θα υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες στην κατεύθυνση σύστασης Ενεργειακών Κοινοτήτων μαζί με άλλους τοπικούς φορείς ή ιδιώτες και εκμετάλλευση χρηματοδοτικών και επενδυτικών ευκαιριών και επιδοτήσεων, για τη συστηματική προώθηση των ΑΠΕ στην περιοχή μας.

 

 

 

 

Ο Αγωγός EastMed

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 15 – 4 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Και ο αγωγός EastMed στην “Κορακιά”

 

Πρόκειται για έναν μελετώμενο Διασυνδετήριο Υποθαλάσσιο Αγωγό Φυσικού Αερίου που θα συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο, την Κρήτη [Κορακιά], την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και θα τερματίζει στο Φλωροβούνι Θεσπρωτίας.

Από κει, μέσω του αγωγού IGI –  Poseidon, θα φέρνει το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου στην Ιταλία [Οτράντο] και μέσω αυτής, στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Είναι τεχνικά ένα πολύ δύσκολο έργο, αφού τα βάθη που θα ποντιστεί ο αγωγός στη θάλασσα, φτάνουν ακόμη και τα 3.000 μ.

Θα ξεκινά σε απόσταση 170 χλμ. νότια από τις ακτές της Κύπρου και θα έχει συνολικό μήκος 2.200 χλμ. και 3 σταθμούς συμπίεσης ενδιάμεσα, με συνέπεια να είναι το μεγαλύτερο στο είδος του έργο στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες, η σχεδιαζόμενη δυναμικότητα του αγωγού είναι 10 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με δυνατότητα στο μέλλον να ανέλθει στα 16 δισ. κυβικά μέτρα.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στα 6 – 7 δισ. ευρώ και το Ισραήλ θα συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 5 έτη. Προβληματίζει όμως πέραν των άλλων και η σεισμικότητα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι ανάλογα έργα, αναφορικά με τις δυσκολίες υλοποίησης λόγω του θαλάσσιου βάθους, έχουν ήδη κατασκευασθεί [αγωγός Med Gas Αλγερία – Ισπανία], ή είναι σε φάση κατασκευής [αγωγός Gaisi  Αλγερία – Ιταλία].

Σαν μεγέθη όμως, είναι σημαντικά μικρότερα.

Ο αγωγός  East Med, έχει ήδη ενταχθεί στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος [Projects of Common Interest – PCIs] της Ε.Ε. από το 2013 και χρηματοδοτείται αναλόγως. Ήδη, η Ε.Ε. έχει διαθέσει 100 εκατ. Δολάρια, για τη μελέτη βιωσιμότητας του έργου.

 

Η Ελληνική πλευρά  θεωρεί το συγκεκριμένο έργο σαν τεχνικά εφικτό και οικονομικά ανταγωνιστικό και βιώσιμο, σε αντιδιαστολή με κάθε άλλη εναλλακτική λύση μεταφοράς του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη [π.χ. αγωγός μέσω Τουρκίας].

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο [δεν συμπεριλαμβάνεται το Οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ] τα βεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου, που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα, είναι:

[1] Tamar [Ισραήλ]        280 δισ. κυβικά μέτρα

[2] Leviathan [Ισραήλ] 620 δισ. κυβικά μέτρα 

[3]. Αφροδίτη [Κύπρος] 140 δισ. κυβικά μέτρα

[4] Zor [Αίγυπτος]            850 δισ. κυβικά μέτρα

Για να υπάρξει ένα μέτρο σύγκρισης, η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας σε φυσικό αέριο, ανέρχεται σε 3 – 4 δισ. κυβικά μέτρα!.

Σύμφωνα πάντως με τις τελευταίες εκτιμήσεις των ειδικών, η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μπορεί τελικά να περιέχει σημαντικά περισσότερα από 7 τρισ. Κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσονται και οι «διαρροές» από την Exxon Mobil και τις Κυπριακές Αρχές, που είδαν το φως της δημοσιότητας [χωρίς επίσημη όμως ανακοίνωση] στις 14-2-2019, ότι το κοίτασμα του φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε στο «Οικόπεδο 10» της Κυπριακής ΑΟΖ, μετά από την πρόσφατη γεώτρηση, είναι εφάμιλλο του κοιτάσματος Zor της Αιγύπτου!

Πάντως, σύντομα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο.

Ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του East Med επί της ουσίας έχει θορυβήσει την Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται πλέον με τον πιο εμφαντικό τρόπο, ότι τίθεται εκτός του παιχνιδιού.

Πάντως, η υλοποίηση τέτοιων έργων, εκτός από τις γεωπολιτικές παραμέτρους που τα επηρεάζουν, εξαρτάται πρώτα απ’ όλα από τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία.

 

Δηλαδή, ανεξάρτητα από όσες πολιτικές συναντήσεις και αν γίνουν ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυπτο και όσο καλή διάθεση κι αν υπάρχει, ο αγωγός θα γίνει μόνο εάν είναι κερδοφόρος.

Γεγονός πάντως είναι, ότι ο αγωγός έχει μεγάλες πιθανότητες υλοποίησης, γιατί μετριάζει την εξάρτηση της Ευρώπης σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία και τους Άραβες.

Και στην Ευρώπη σήμερα επικρατεί η αρχή, ότι ένα κράτος είναι σχετικά εξασφαλισμένο, μόνο όταν έχει τροφοδοσία σε φυσικό αέριο από τρεις [3] διαφορετικές πηγές.

Υπενθυμίζουμε ότι ακόμα νωρίτερα από τον East Med, θα υλοποιηθεί η υποθαλάσσια στρατηγικής σημασίας διασύνδεση με καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Κρήτης [Κορακιάς] – Κύπρου – Ισραήλ, που θα άρει την ενεργειακή απομόνωση των δύο αυτών χωρών.

Τελειώνοντας, δεν χρειάζεται πιστεύουμε να τονίσουμε τη σπουδαιότητα και τη γεωπολιτική ισχύ που αποκτά η χώρα μας, με τέτοιου επιπέδου διασυνδέσεις.

 

Καλώς να ορίσει λοιπόν η ανάπτυξη και η πρόοδος και η ειρηνική συνύπαρξη και αλληλοβοήθεια των λαών.

 

Όμως και ο Δήμος Μαλεβιζίου θα παίξει στα χρόνια που έρχονται κομβικό ρόλο με το Ενεργειακό Κέντρο,τρομακτικής σπουδαιότητας για Ανατολή και Δύση, που θα φιλοξενηθεί στην περιοχή “Κορακιά”.

 

Καλά όλα αυτά, αλλά πέστε μας, που ταιριάζει σ’ αυτό το τοπίο η πεισματική άρνηση της Ελληνικής Πολιτείας να προγραμματίσει και να εκτελέσει το έργο διανομής φυσικού αερίου στην Κρήτη, τη στιγμή μάλιστα που τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, έχουν αυτό το ευεργέτημα;

 

Eμείς δηλαδή αύριο, μεθαύριο θα παράγουμε και θα διακινούμε διεθνώς τον πλούτο που λέγεται φυσικό αέριο, χωρίς να έχουμε το στοιχειώδες δικαίωμα συμμετοχής στη χρήση του;

 

Δεσμευόμαστε ως νέα Δημοτική Αρχή ότι θα πιέσουμε την κυβέρνηση,ώστε στη μελέτη για τον νέο ΒΟΑΚ να εντάξει και τους αγωγούς διανομής του φυσικού αερίου -κατ’αρχήν- στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα του νησιού μας.

 

 

 

 

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 15 – 2 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

Εξοικονόμηση ενέργειας ονομάζεται κάθε προσπάθεια με την οποία επιτυγχάνεται περιορισμός της σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων.

Στα επόμενα χρόνια θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την Ε.Ε. και τα κράτη που την απαρτίζουν, στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας, καθότι έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι και η εξοικονόμηση, αποτελεί στην ουσία μια μορφή παραγωγής ενέργειας και μάλιστα, χωρίς ρύπους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Ανάλογα επίσης προβλέπονται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα [ΕΣΕΚ], που τέθηκε σε διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2019 στη Βουλή των Ελλήνων.

Για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, απαιτείται να διενεργηθεί κατ’ αρχήν Ενεργειακός Έλεγχος, που είναι στην πράξη η συστηματική διαδικασία, από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας, των εγκαταστάσεων άντλησης, των δικτύων μεταφοράς νερού [ύδρευσης ή  άρδευσης], των οχημάτων και των λοιπών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, του φωτισμού οδών – πλατειών, του οικιακού εξοπλισμού κ.λπ.

Μέσω αυτής της διαδικασίας εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά, οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και συντάσσεται σχετική έκθεση αποτελεσμάτων και προτάσεων.

Η Παράταξή μας έχει ενστερνιστεί τη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα της συντονισμένης προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξη ουσιαστικής εξοικονόμησης ενέργειας και σε επίπεδο Δήμου, που όπως θα δείτε παρακάτω, υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Δημόσιος Τομέας στη χώρα μας, απορροφά το 2 – 3% περίπου, της συνολικής κατανάλωσης  ενέργειας και το 8% περίπου, σε επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχει λοιπόν αντικείμενο.

Εξ άλλου, κάθε ευρώ που θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε από τη σπατάλη που γίνεται σε επίπεδο Δήμου, θα διατίθεται για να βελτιώσει τη ζωή των δημοτών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Αλλά ας δούμε σε ποιους τομείς μπορούμε να παρέμβουμε:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Έχει διαπιστωθεί ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει τα ¾ [ή το 75%] της συνολικής  ενέργειας που χρειάζεται η Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν.

Μια ριζική λοιπόν αναβάθμιση των κτιρίων στις χώρες μέλη, μπορεί να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά 40% και να καταστήσει εφικτό τον φιλόδοξο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 32,5%, μέχρι το 2030.

Μέχρι σήμερα ίσχυε για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η Οδηγία 2010/31/ΕΕ, όπως είχε σε διάφορες φάσεις στο παρελθόν τροποποιηθεί.

Όμως, τον περασμένο Μάϊο 2018, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Yπουργών της Ε.Ε., η νέα Οδηγία Εξοικονόμησης Ενέργειας και σύμφωνα με όσα προβλέπονται, o Ιανουάριος του 2020, θα είναι ο μήνας απαρχής εφαρμογής της νέας Οδηγίας σε όλη την Ευρώπη.

Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες μέλη και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα να τρέξουν και να ενσωματώσουν εγκαίρως  όλες τις νομοθετικές αλλαγές που προβλέπονται στην οδηγία και να συνταχθούν οι νέες Τεχνικές Οδηγίες Εφαρμογής.

Αυτή τη φορά μάλιστα, τα πράγματα φαίνεται να είναι ακόμα πιο ζόρικα.

Επειδή στην ίδια χρονική περίοδο λήγουν και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και επειδή στην Ε.Ε. έχουν συμφωνήσει να εξουσιοδοτήσουν την Κομισιόν να λάβει μέτρα, υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μας, αν δεν ενσωματώσει εγκαίρως την κοινοτική οδηγία, να παραπεμφθεί στο Ευρωπαΐκό Δικαστήριο και να της επιβληθεί πρόστιμο, αλλά και να υποστεί «πάγωμα» ή –  ακόμα      χειρότερα – «ανάκτηση» χρημάτων που έχουν δοθεί στη χώρα, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Ένα άλλο θέμα που επηρεάζεται επίσης από την έναρξη εφαρμογής της νέας οδηγίας, είναι η ανάγκη ολοκλήρωσης μέχρι τέλους του 2019, όλων των έργων, ιδιωτικών ή μη, που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Από τις αρχές του 2020, θα υπάρξει νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», με τους όρους της νέας οδηγίας, που θα έχει ήδη γίνει νόμος του κράτους.

Αλλά ας επιστρέψουμε στα Δημοτικά Πράγματα.

Από στοιχεία του 2012, που αντλήσαμε από το διαδίκτυο, στις 35 κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που υπάρχουν μετρητές της ΔΕΗ [δεν συμπεριλαμβάνονται τα σχολεία και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης], καταναλώθηκαν για όλη τη χρονιά, 2.838.723,21 KWh.

Σημειώστε ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τιμολόγια που έχει στα αρχεία του ο Δήμος και τα οποία έθεσε στη διάθεση σπουδαστή του Ε.Μ.Π.,για να συντάξει Διπλωματική Εργασία σχετική με την αειφόρο ενέργεια στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Και συνεχίζουμε.

Στα 28 κτίρια Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας την ίδια χρονική περίοδο, ανήλθε σε 797.535,18 KWh.

Εκτός όμως από την αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια, είχαμε και κατανάλωση σε 20 σχολικά κτίρια 18.184 lt πετρελαίου θέρμανσης, που σύμφωνα με τον σπουδαστή του ΕΜΠ, αντιστοιχούν σε 181.840 KWh.

Το ΥΠΕΝ και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την προτροπή, την καθοδήγηση και την βοήθεια της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [που συμφώνησε στη χρηματοδότηση με τη μορφή ανοικτού δανείου 2 δις. Ευρώ], προγραμματίζουν εντός του 2019, να ενεργοποιήσουν το νέο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Ειδικότερα για τους Δήμους της χώρας και για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών Κτιρίων, η Κομισιόν έχει έλθει σε συμφωνία με τη Eurostat, για να μην εγγράφονται στο έλλειμμα, οι δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση.

Το μοντέλο που προωθεί η Επιτροπή, είναι ένας Δήμος να δημιουργεί μιαν εταιρεία με δημοτικά ακίνητα και να αναθέτει σε ιδιώτες την ανακαίνισή τους, οι οποίοι θα πληρώνονται με τη διαφορά που θα προκύπτει από την εξοικονόμηση ενέργειας, μετά την ανακαίνιση.

Το μοντέλο αυτό σε πρώτη επαφή, μοιάζει λίγο θολό.

Καλό είναι να ζητηθούν σε υπηρεσιακό επίπεδο διευκρινίσεις, να μελετηθούν και εφόσον οι όροι κριθούν συμφέροντες, να προχωρήσουμε.

Έτσι κι αλλιώς όμως, δίδεται μια μεγάλη ευκαιρία στο Δήμο μας να δει από μηδενική βάση όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια του, κάνοντας βέβαια μια σχετική ιεράρχηση ανάλογα με τη τη χρήση και τη σπουδαιότητα κάθε κτιρίου.

Να ελεγχθούν κουφώματα, θερμομονώσεις [κελύφη], ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις [μαγειρεία, θέρμανση, ψύξη, φωτισμός κ.λπ.], παράλληλα με πιθανές παρεμβάσεις ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, όπου κριθεί αναγκαίο.

Ιδιαίτερα για τη θέρμανση και την ψύξη των σχολικών μονάδων και για την απομάκρυνση του ρυπογόνου πετρελαίου, καλό θα ήταν να μελετηθεί σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές και ανά περίπτωση, η εγκατάσταση μιας μικρής φωτοβολταϊκής μονάδας ανά κτίριο, ικανής να λύσει όλα τα ενεργειακά προβλήματα του σχολείου.

 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο στόλος των διαφόρων οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων του Δήμου, που ανερχόταν σε 37 οχήματα το 2012, κατανάλωσαν για τον ίδιο χρόνο, 3.515 lt βενζίνης και 103.218 lt πετρελαίου κίνησης.

Αν μετατρέψουμε τις ποσότητες των καυσίμων σε KWh, χρησιμοποιώντας σαν συντελεστές μετατροπής το 9,2 για τη βενζίνη και 10,0 για το πετρέλαιο κίνησης, βλέπουμε ότι θα έχουμε 1.064.517 KWh, που αντιστοιχούν στο ισοδύναμο των καυσίμων των οχημάτων.

Σε επίπεδο χώρας, η κατανάλωση ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών, πλησιάζει στο 4% της συνολικής τελικής κατανάλωσης, ενώ στην Ε.Ε. το 3,2%.

Η οικονομία καυσίμων, όταν επιτυγχάνεται, πέρα από το γεγονός ότι μειώνει σημαντικά τους εκπεμπόμενους ρύπους από τα οχήματα, επιφέρει ταυτόχρονα και δραστική εξοικονόμηση χρημάτων.

Σε επίπεδο Δήμου, θα μπορούσαν να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

[1] Αντικατάσταση, όπου είναι δυνατόν, των παλιών και φθαρμένων δημοτικών οχημάτων, με υβριδικά οχήματα [Hybrid Electric Vechicles – HEV]. Τα αυτοκίνητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας, διαθέτουν 2 κινητήρες. Έναν Θερμικό [που λειτουργεί με υγρό ή αέριο καύσιμο] και έναν ηλεκτροκινητήρα. Για να είναι βιώσιμη η επένδυση, απαιτείται η χρηματοδότηση να γίνει και μέσω επιδοτήσεων από κάποιο πρόγραμμα.

[2]. Τακτική συντήρηση των οχημάτων και έλεγχος της πίεσης και κατάστασης των ελαστικών.

[3]. Επανεκπαίδευση [συνεχιζόμενη εκπαίδευση] των οδηγών του Δήμου στο Eco Driving [οικολογική οδήγηση], που είναι ένας έξυπνος τρόπος οδήγησης που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. Προτείνεται η διοργάνωση σεμιναρίων, τακτικά, για το σκοπό αυτό.

[4]. Χρήση διάφορων συσκευών και συστημάτων, για βελτίωση οδηγικής συμπεριφοράς.

 

Γ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΚΤΥΑ [ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ]

Στα 40 αντλιοστάσια και λοιπές εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Μαλεβιζίου, καταναλώθηκαν [το 2012] 2.570.408 KWh ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αντλίες των αντλιοστασίων άρδευσης, έχουν πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης, ο οποίος δεν ξεπερνά το 60%. Λόγω παλαιότητας και φθορών, η απόδοση των αντλιών αυτών μειώνεται έτι περισσότερο.

Απεναντίας, οι αντλίες νέας τεχνολογίας inverter, παρουσιάζουν βαθμό απόδοσης που ξεπερνά το 80%, σε ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας.

Θα πρέπει λοιπόν, όπου είναι δυνατόν, ν’ αντικατασταθούν οι παλιές υπολειτουργούσες αντλίες με νέες αποδοτικότερες.

Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ενσωμάτωση στις ενεργοβόρες  αντλίες «ρυθμιστή στροφών» ο οποίος, ανάλογα με το απαιτούμενο φορτίο, θα αυξομειώνει την ταχύτητα άντλισης.

Παράλληλα, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού κατά τη μεταφορά του.

Στην Ελλάδα κατά μέσο όρο, το 80% των υδάτων χρησιμοποιούνται για άρδευση και το 20% για ύδρευση.

Από το νερό άρδευσης, εκτιμάται ότι, μόνο το 55% καταλήγει στις καλλιέργειες, το 12% χάνεται κατά τη μεταφορά, το 8% χάνεται κατά την εφαρμογή στον αγρό και ένα 25% γίνεται αχρείαστη υπερ-άρδευση.

Για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου άρδευσης, θα πρέπει να επισκευαστούν τα κατεστραμμένα τμήματα των κλειστών δικτύων και να αντικατασταθούν τα ανοικτά δίκτυα [ όπου υπάρχουν], με κλειστά υπό πίεση, για να αποφεύγονται οι υπερχειλίσεις.

Τέλος, στα δίκτυα ύδρευσης, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο με τα «έξυπνα» υδρόμετρα, σε συνδυασμό με το σύστημα τηλε- ελέγχου και τηλε-χειρισμού και με τις τοπικές επεμβάσεις συντήρησης και μερικής αντικατάστασης του δικτύου, θα μειωθούν σημαντικά οι απώλειες.

 

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Όλα τα ενεργοβόρα συμβατικά σώματα,πρέπει να αντικατασταθούν με λαμπτήρες Νατρίου/Υδραργύρου [125 – 250 W].

Ο φωτισμός τύπου LED είναι  εντυπωσιακά αποδοτικότερος, πολύ πιο οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον, σε σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες.

Έχουν όμως και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σημαντική μείωση βλαβών.

Υπολογίζεται ότι σε τοπικό επίπεδο, η εξοικονόμηση ενέργειας για το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 60%!

Αλλαγή λαμπτήρων πρέπει να γίνει σταδιακά και στο εσωτερικό των κτιρίων του Δήμου (στα σχολεία στα ιατρεία κλπ), στα πλαίσια της ενεργειακής τους αναβάθμισης.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα πρέπει να κάνουμε όλοι και στα σπίτια μας.

 

Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ

Μέσα στον ιστό των πόλεων και των χωριών, μπορούν να προβλεφθούν πεζόδρομοι και ποδηλατοδρόμοι, με στόχο οι μετακινήσεις να γίνονται χωρίς αυτοκίνητα και χρήση ενέργειας., Καλό επίσης είναι να προωθούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

 

ΣΤ. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ – ΚΟΙΝΟΥ

Σκόπιμο θεωρείται να ξεκινήσει άμεσα, με κάθε μέσο και ιδιαίτερα στα σχολεία, εκστρατεία ευαισθητοποίησης των παιδιών, των νέων και του κοινού, για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ.

Σε ότι δε αφορά στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί θεαματική πρόοδος στον τομέα, καλό είναι να προτιμούμε τις λιγότερο ενεργοβόρες.

 

 

 

 

 

 

Ηλιακή Ενέργεια

Δημοτική Παράταξη:   ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ                                                                                                                                                   Γάζι, 15 – 4 –2019

 

Υποψήφιος Δήμαρχος: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

Με τον όρο «Ηλιακή Ενέργεια», χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας, που προέρχονται από τον ήλιο.

Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται από στοιχεία και ενώσεις στη γη και μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας.

Η  τεχνολογία σήμερα αξιοποιεί ένα μηδαμινό ποσοστό της προσπίπτουσας  ηλιακής ενέργειας στην επιφάνεια του πλανήτη μας, με τριών [3] ειδών συστήματα:

 

Α. ΘΕΡΜΙΚΑ  ΗΛΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων, είναι ο γνωστός σε όλους μας ηλιακός θερμοσίφωνας, που παράγει ζεστό νερό, απορροφώντας την ηλιακή ενέργεια.

Στηρίζεται στην αρχή του θερμοσιφώνου για την κυκλοφορία του νερού με φυσικό τρόπο [χωρίς αντλίες] και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, που αναπτύσσεται στους συλλέκτες, για να ζεστάνει το νερό.

Με βάση πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, το 25% – 30% των Ελληνικών νοικοκυριών, διαθέτει εγκατεστημένο ηλιακό θερμοσίφωνα.

Αυτό το γεγονός κατατάσσει την Ελλάδα στην 5η θέση παγκοσμίως και 2η πανευρωπαικά [μετά την Κύπρο]. Οι ποσότητες των καυσίμων που εξοικονομούνται σε ετήσια βάση, εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στην παραγωγή 2,2 εκατ. τόνων CO2, εξοικονομώντας μόνο για τα δικαιώματα ρύπων, περί τα 16 εκατ. Ευρώ ετησίως.

Δεν είναι όμως μόνον αυτά.

Η Ελληνική βιομηχανία παραγωγής ηλιοθερμικών συστημάτων, είναι η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ξεπερνά τους 300.000 ηλιακούς συλλέκτες και τις 130.000 δεξαμενές νερού. Ο συγκεκριμένος κλάδος, έχει φτάσει ν’ απασχολεί 4.000 εργαζόμενους και είναι πολύ ανταγωνιστικός, αφού οι εξαγωγές μας ξεπερνούν το 50% της ετήσιας παραγωγής.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας λειτουργεί χωρίς να καταναλώνει καθόλου ενέργεια. Είναι μία συσκευή που κοιτάει κατάματα τον ήλιο και αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την ακτινοβολία του.

 

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΑ  ΗΛΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και προσανατολισμός των κτιρίων, συνεργάζονται μεταξύ τους και υποβοηθούν στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για το φωτισμό των κτιρίων και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα σ’ αυτά.

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα, αποτελούν την αρχή της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και μπορούν συνήθως να εφαρμοστούν σε όλους σχεδόν τους τύπους των κτιρίων.

Από αρχαιοτάτων χρόνων οι Έλληνες κατάφεραν να επιβιώνουν με λιτότητα και οικονομία, εντάσσοντας αρμονικά στο περιβάλλον τα σπίτια τους, ώστε να λειτουργούν σαν οικολογικά σύνολα.

Κλασικά παραδείγματα παίρνουμε από τα Μινωικά Ανάκτορα της Κνωσού, της Φαιστού και της Ζάκρου, όπως επίσης από την Αρχιτεκτονική των Κυκλάδων και της Σαντορίνης.

Εκμεταλλεύονται τη θερμοχωρητικότητα των λιθοδομών τους, τον αέρα και τον προσανατολισμό τους, για δροσισμό, τη συλλογή των ομβρίων νερών σε στέρνες, την ηλιακή ενέργεια για φωτισμό και θέρμανση στα αίθρια, τις κλειστές αυλές και βεράντες, στα υπόστεγα και στα στέγαστρα, για σκιασμό και προστασία από την υπερθέρμανση, τη φύτευση των αύλειων χώρων προς το νοτιά με φυλλοβόλα δένδρα, την κατασκευή ενεργειακών τζακιών για θέρμανση εσωτερικών χώρων κ.λπ.

Η σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και θέτοντάς τα στην υπηρεσία του ανθρώπου και στην τιθάσευση της ηλιακής ενέργειας, στην κατεύθυνση της σωστής εξυπηρέτησής του, με τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

 

Γ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα Φωτοβολταϊκά [Φ/Β] συστήματα αποτελούν μία από τις εφαρμογές των ΑΠΕ, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από την ηλιακή ενέργεια, εκμεταλλευόμενα το φωτοβολταϊκό φαινόμενο.

Ένα Φ/Β σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελς [ή «πλαίσια», ή «κρύσταλλα»] φωτοβολταικών στοιχείων [ή «κυψελών», ή «κυττάρων»], μαζί με τις συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος που παράγεται, σε εναλλασσόμενο. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι συνήθως τετράγωνα [με πλευρά 120 – 160 mm] και είναι κατασκευασμένα από πυρίτιο.

Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταικά πάνελς τα οποία διαθέτουν πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικαλυμένα με ειδικές μεμβράνες και εγκυβωτισμένα σε γυαλί, με πλαίσιο από αλουμίνιο, σε διάφορες τιμές ονομαστικής ισχύος, ανάλογα με την τεχνολογία και τον αριθμό των Φ/Β κυψελών που τα αποτελούν.

Έτσι, ένα πάνελ 36 κυψελών, μπορεί να έχει ονομαστική ισχύ 70 – 85 W , ενώ μεγαλύτερα πάνελς, μπορεί να φθάσουν και τα 200 W. Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταΪκά στοιχεία κατασκευασμένα από Κάδμιο – Τελλούριο, ή ινδοδισεληνιούχο χαλκό.

Τα φωτοβολταΪκά πάνελς συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν τη φωτοβολταΪκή συστοιχία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από δύο [2] έως και αρκετές εκατοντάδες φωτοβολταΪκές γεννήτριες.

Ο βαθμός απόδοσης, εκφράζει το ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταΪκό στοιχείο. Τα πρώτα Φ/Β στοιχεία είχαν πολύ μικρή απόδοση 1% – 2%, μέχρι που σήμερα φτάσαμε σε ποσοστά 13% – 19%, που συγκρινόμενα με τις αποδόσεις άλλων ΑΠΕ [αιολικού, υδροϋλεκτρικού κ. λπ.],παραμένουν ακόμη πάρα πολύ χαμηλά.

Πάντως, οι προΰποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας, είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η συνολική ενέργεια που δέχεται κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας γης στη διάρκεια του έτους, κυμαίνεται από 1400 KWh – 1800 KWΗ.

Πλεονεκτήματα Φ/Β συστημάτων:

[1]. Η ηλιακή ενέργεια είναι πρακτικά ανεξάντλητη και διατίθεται δωρεάν.

[2]. Η τεχνολογία τους φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς ρύπους.

[3]. Με κατάλληλη γεωγραφική διασπορά, παράγουν ενέργεια εκεί όπου την χρειαζόμαστε, χωρίς απαίτηση ενίσχυσης δικτύου διανομής.

[4]. Η λειτουργία είναι παντελώς αθόρυβη.

[5]. Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης.

[6]. Μεγάλη διάρκεια ζωής [20 – 30 εγγυημένα χρόνια λειτουργίας].

[7]. Δυνατότητα για μελλοντική επέκταση.

[8]. Εγκαθίστανται παντού, ακόμα και πάνω στα κτίρια.

[9]. Διαθέτουν ευελιξία και λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως υβριδικά και συσσωρευτές, για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

[10]. Μπορούν να διασυνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να πωλήσει τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στο διαχειριστή του δικτύου.

Μειονεκτήματα Φ/Β συστημάτων

Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν, μειονέκτημα εθεωρείτο το κόστος.

Μετά όμως από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, υπήρξε αποκλιμάκωση των τιμών.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο χρόνος απόσβεσης μιας επένδυσης με φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, φτάνει τα έξι [6] χρόνια περίπου. Αν μάλιστα καταφέρει να επιδοτηθεί κιόλα, τότε ο χρόνος λιγοστεύει θεαματικά.

Φαίνεται όμως ότι οι τάσεις αντιστρέφονται διεθνώς και ιδιαίτερα από την πλευρά της Κίνας, όπου αναμένεται μια αύξηση των τιμών κατά 10% – 15%, μέσα στα επόμενα 1 – 2 χρόνια.

Σε επίπεδο Ελλάδας και παρά την πληθώρα των διατάξεων και των νομοθετικών περιορισμών, η κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί σαν θετική.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταικών, η χώρα μας κατατάσσεται στην τέταρτη [4η] θέση                                                             διεθνώς [μετά την Ονδούρα, την Ιταλία και τη Γερμανία], σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική κάλυψη της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια,

Συγκεκριμένα, το 2018, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν στην Ελλάδα το 7% των συνολικών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Αν μάλιστα δεν υπήρχε το πάγωμα των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά των περασμένων χρόνων [2014 – 2017], τα αποτελέσματα θα ήσαν ακόμα θεαματικότερα. Γεγονός πάντως είναι πως το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό.

Το κλίμα και η ηλιοφάνεια της πατρίδας μας, καθώς και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, προδιαγράφει για τα φωτολταϊκά μέλλον λαμπρό!

Εκεί όπου το θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζει μιας μορφής αγκύλωση και εμπόδια στην ανάπτυξη, αφορά και στην Κρήτη, που ανήκει ακόμα στα μη διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα νησιά.

Το πρόγραμμα που «τρέχει» αυτή τη στιγμή είναι για αυτοπαραγωγούς, είναι δηλαδή γι’ αυτούς που παράγουν το ρεύμα που οι ίδιοι καταναλώνουν.

Δεν γίνεται να πουλάς το ρεύμα που σου περισσεύει.

Στα επόμενα 4 – 5 χρόνια όμως, που θα μπει σε λειτουργία η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, ο τομέας των φωτοβολταϊκών για την Κρήτη, προδιαγράφεται λαμπρός.

Σε κάθε περίπτωση όμως και λόγω του δαιδαλώδους θεσμικού πλαισίου, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους ειδικούς.