Εκδηλώσεις

Παρακολουθήστε τις επερχόμενες καμπάνιες και εκδηλώσεις από το ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ και δηλώστε συμμετοχή.

Βοήθησε Εθελοντικά

Ο εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος όσο ποτέ άλλοτε για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών, ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών ζητημάτων και είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου της κοινωνίας.